COVID-19

อีก 2 วันลงทะเบียน ‘ม.33 เรารักกัน’ คนถามไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไง?


อีกเพียง 2 วันเท่านั้น รัฐบาลก็จะเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคม ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 จาก “โครงการ ม.33 เรารักกัน”

การลงทะเบียนจะต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินเยียวยาผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตัง ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจำนวน 4 งวด งวดละ 1,000 บาท หรือรวมแล้ว 4,000 บาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้สแกนซื้อสินค้า บริการ และจ่ายค่าเช่ากับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้

ม.33 เรารักกัน ไม่มีสมาร์ทโฟน

“ม.33 เรารักกัน” ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำยังไง?

อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนได้เกิดคำถามว่า ถ้าหากผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่มีสมาร์ทโฟน จะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน ได้อย่างไรบ้าง? เนื่องจากภาครัฐกำหนดให้จ่ายเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวิธีเดียวเท่านั้น ไม่มีทางเลือกสำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

แต่อีกด้านหนึ่ง รัฐบาลก็เพิ่งเปิดให้ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมโครงการเยียวยาเราชนะได้ โดยสมัครผ่านจุดบริการและสาขาของธนาคาร รวมถึงสามารถใช้จ่ายวงเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ ซึ่งก็พบว่ามีประชาชนจำนวนมากมาลงทะเบียนเราชนะด้วยวิธีนี้

ม.33 เรารักกัน ไม่มีสมาร์ทโฟน

สรุปรายละเอียดเยียวยา ม.33 เรารักกัน 

โครงการ ม.33 เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งต้องใช้จ่ายผ่านแอปฯ เท่านั้นและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

สำหรับการจ่ายเยียวยาครั้งนี้ใช้งบประมาณรวม 3.71 หมื่นล้านบาท นำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
 • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กองทุนประกันสังคมประเมินว่า ผู้ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวมีจำนวน 9.27 ล้านคน จากผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ

ล่าสุด สรุปรายละเอียด โครงการ ม.33 เรารักกัน

ไทม์ไลน์เปิดลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน”

กระทรวงการคลังได้วางไทม์ไลน์การเปิดลงทะเบียนและจ่ายเงินโครงการ ม.33 เรารักกัน ไว้ดังนี้

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลการคัดกรอง
 • วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 รัฐบาลเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในทุก ๆ วันจันทร์ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท
 • วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ 3 ช่องทาง คือ ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน, ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าโครงการเราชนะ

 

ไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนแล้ว แต่พบว่าไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ก็สามารถขอทบทวนสิทธิอีกครั้งได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ขอทบทวนสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 12 และ 19 เมษายน 2564 รัฐบาลจะโอนเงินเยียวยาเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
 • วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ 3 ช่องทาง คือ ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน, ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าโครงการเราชนะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม