COVID-19

‘โควิดรอบใหม่’ ทุบธุรกิจซ้ำ AOT ลดคาดการณ์ผู้โดยสารเหลือ 31 ล้านคน

“โควิด-19 รอบใหม่” ทุบธุรกิจซ้ำ AOT ลด คาดการณ์ผู้โดยสาร ปี 2564 เหลือ 31 ล้านคน เตรียมทบทวนแผนธุรกิจ-ฐานะบริษัทอีกรอบ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า AOT ได้ปรับลดประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศอีกครั้ง เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยและทั่วโลก

AOT คาดการณ์ผู้โดยสาร

โดยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารภาพรวมที่เดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลดลงอย่างมีนัย

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทำให้ผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ลดลงอย่างมาก จากเดิมก่อนการระบาดระลอกใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีผู้โดยสารภายในประเทศเฉลี่ยประมาณ 127,000 คนต่อวัน แต่ช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 ผู้โดยสารลดลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 15,000 คนต่อวัน แม้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารเริ่มฟื้นตัวกลับมามีจำนวนประมาณ 37,000 คนต่อวันแล้วก็ตาม

คาดการณ์ผู้โดยสาร AOT เหลือ 31 ล้านคน

จากสถานการณ์ดังกล่าว AOT จึงได้ปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 – 2567 ใหม่

โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 335,459 เที่ยวบิน ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ในอัตรา 25.0% และน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือก่อนเกิดโควิด-19 ในอัตรา 62.6%

ด้านปริมาณผู้โดยสารรวมในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ 31.90 ล้านคน ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อน 33.4% และน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ในอัตรา 77.5%

คาดการณ์ผู้โดยสาร สนามบิน 2564

 

ปีงบประมาณ 2565 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 547,226 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 73.17 ล้านคน, ปีงบประมาณ 2566 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 824,915 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 128.85 ล้านคน และ ปีงบประมาณ 2567 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 923,925 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 146.40 ล้านคน รือคาดว่าปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับสู่ระดับเดียวกับปี 2562 ในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และเอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global)

อย่างไรก็ตาม การประมาณการนี้ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานที่มีการเปิดน่านฟ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่น ไม่มีการกักกันตัว ในเดือนธันวาคม 2564 แต่หากมีการเปิดประเทศอย่างมีเงื่อนไข AOT จะต้องประเมินเงื่อนไขจากการเปิดประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมในทางลบ (Downside Risk) จากประมาณการนี้ต่อไป

4 2564 PAX e1613561499674

นายนิตินัยกล่าวต่อว่า หลังจากปรับประมาณการจราจรทางอากาศในครั้งนี้แล้ว AOT ก็ต้องพิจารณาว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะ และสภาพคล่องของบริษัทอย่างไร โดยจะเสนอเรื่องการปรับแผนธุรกิจและการเงินเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและการลงทุนต้นเดือนมีนาคม 2564

ขณะเดียวกัน AOT คาดว่าแม้ว่าจะมีการเปิดประเทศแล้ว แต่การจัดสรรตารางการบินฤดูหนาว 2564/65 ซึ่งเริ่มจัดสรรในเดือนพฤษภาคม 2564 จะไม่สมบูรณ์เนื่องจากผลกระทบต่างๆ ประกอบกับความเสียหายในห่วงโซ่อุปทานทางการบิน (Supply Chain Damage) เช่น การลดฝูงบิน หรือการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการของหลายสายการบิน หรือ สายการบินที่ยังฟื้นตัวไม่ทัน เป็นต้น จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวในระยะปานกลางหลังปี 2565 ที่ต้องทำการประเมินอีกครั้งต่อไป

AOT ผลประกอบการ ปี 64

ไตรมาสแรกขาดทุนแล้ว 3.4 พันล้าน

รายงานว่าเปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา AOT แจ้ง ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2563 AOT ขาดทุน 3,441 ล้านบาท หรือขาดทุน 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นติดลบ 146% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีกำไร 7,334 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.51 บาทต่อหุ้น

ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 AOT มีรายได้รวม 2,740 ล้านบาท ลดลง 83.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 17,116 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 6,387.53 ล้านบาท ลดลง 17.60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7,752 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ติดลบ 944.54 ล้านบาท คิดเป็นติดลบ 151% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,838 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo