COVID-19

ลุ้น! ตัวเลข GDP ประเทศไทย 2563 ‘สภาพัฒน์’ ตั้งโต๊ะแถลง 15 ก.พ.

ลุ้น! ประกาศตัวเลข GDP ประเทศไทย 2563 “สภาพัฒน์” ตั้งโต๊ะแถลง 15 ก.พ.

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในเวลา 09.30 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะแถลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และตัวเลข GDP ของประเทศไทยตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564

สภาพัฒน์ GDP 2563

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 สภาพัฒน์ได้แถลงข่าวตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของประเทศไทยติดลบ 6.4% และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบอยู่ที่ 6.7%

ขณะเดียวกันได้ประเมินว่า ตลอดทั้งปี 2563 ตัวเลขเศรษฐกิจไทยจะติดลบ 6% ดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ประเมินว่าจะติดลบ 7.5% และคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นบวกได้ในปี 2564 โดยขยายตัวได้ 3.5-45%

อ่านข่าวเพิ่มเติม