COVID-19

ดีเดย์ 5 ก.พ. ใช้สิทธิ์ ‘เราชนะ’ จ่ายค่ารถไฟฟ้า ‘แอร์พอร์ต เรล ลิงก์’  

ดีเดย์! วันที่ 5 ก.พ. นี้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” เริ่มใช้สิทธิ์ “เราชนะ” จ่ายค่ารถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ส่วนแอปฯ “เป๋าตัง” ต้องรอถึง 18 ก.พ.

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “เราชนะ” เพื่อลดภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือนตลอดโครงการ ซึ่งประชาชนสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งชำระค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ (ยกเว้นทางอากาศ) ได้นั้น

เราชนะ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ดังนั้น บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิโครงการ “เราชนะ” สามารถซื้อเหรียญโดยสารสำหรับใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ โดยแบ่งรายละเอียดของผู้ได้รับสิทธิและวิธีการซื้อเหรียญโดยสารได้ดังนี้

  • ผู้ที่รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” และเป็น “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” และเป็น “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ แต่จะสามารถเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “เราชนะ”  โครงการใดโครงการหนึ่งได้เพียงโครงการเดียวในการซื้อเหรียญโดยสารแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือจาก 2 โครงการมารวมกันเพื่อซื้อเหรียญโดยสารได้ 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้ทราบว่า ต้องการใช้เงินจากโครงการใดก่อนซื้อเหรียญโดยสาร  ถ้ากรณีที่วงเงินจากทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเงินไม่พอในการซื้อเหรียญโดยสาร ผู้โดยสารต้องเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงินโครงการใดโครงการหนึ่ง และชำระส่วนต่างของค่าเหรียญโดยสารที่เหลือเป็นเงินสดแทน โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

  • ประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” สามารถชำระเงินค่าเหรียญโดยสารรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 แอร์พอร์ต ลิงก์

ตอบชัดทุกคำถามคาใจ “โครงการเราชนะ”

โครงการเราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

คำถาม : เราชนะ รับสิทธิได้ช่องทางไหนบ้าง?

คำตอบ : รับสิทธิได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  • ผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และยืนยันให้รัฐนำข้อมูลไปใช้ (ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน)
  • ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com คลิกที่นี่

**โดยทุกกลุ่มสามารถใช้วงเงินสิทธิได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

คำถาม : คุณสมบัติของผู้รับสิทธิ เราชนะ ?

คำตอบ : ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตามมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม (ยกเว้นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อยู่ก่อนแล้ว)
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาจหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม