COVID-19

เช็คลิสต์ ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ กุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้ารัว ๆ ถึง 7 วัน

นับถอยหลังอีกเพียง 2 วัน ก็จะถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งความช่วยเหลือรอบใหม่จะเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นอกจากผู้ถือบัตรฯ จะได้รับความช่วยเหลือตามปกติแล้ว ยังจะมีวงเงินจาก โครงการเราชนะเพิ่มเติม ทำให้เดือนนี้มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัวๆ ถึง 7 วัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2564

ตารางเงินเข้า “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 รายการ

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2” โดยจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เยียวยา เราชนะ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 1 โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 1 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จากนั้นโครงการเราชนะจะโอนเข้าบัตรฯ อย่างต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2564 รวม 8 งวด ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 2 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 2 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

ไฟฟรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 รายการ

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 3 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 3 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

 

ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

shutterstock 751728628

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 4 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้า บัตรคนจน เป็นงวดที่ 4 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo