COVID-19

‘รถไฟ’ เพิ่มวิ่ง 28 ขบวนรถเชิงสังคม รับมาตรการผ่อนปรนโควิด-19

“รถไฟ” เพิ่มวิ่ง 28 ขบวนรถเชิงสังคม รับ มาตรการผ่อนปรน โควิด-19 ของ ศบค. สนองความต้องการผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ รถไฟ

การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางเส้นทางใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

รถไฟ มาตรการผ่อนปรน

รถไฟ เพิ่ม 28 ขบวน รับ “มาตรการผ่อนปรน”

รถไฟสายเหนือ จำนวน 10 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา – นครสวรรค์ – อยุธยา
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 303 กรุงเทพ – ลพบุรี เปลี่ยนเป็น อยุธยา – ลพบุรี
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 318 ลพบุรี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา – กรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 339 กรุงเทพ – แก่งคอย เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อยุธยา
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 210 บ้านตาคลี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น ลพบุรี – อยุธยา

 

รถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จำนวน 8 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – ลำชี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี – สำโรงทาบ – นครราชสีมา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา

เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ขบวน

 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

รถไฟไทย

รถไฟสายใต้ จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 • ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก เปลี่ยนเป็นกาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี
 • ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี

 

รถไฟ สายตะวันออก จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ

รถไฟ

การปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการของประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดย รถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม