ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เวิลด์แบงก์ชี้ ‘โควิด-19’ ทำ ‘ท่องเที่ยว-ค้าปลีก’ ไทยอ่วมหนัก

ธนาคารโลก เปิดเผยรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจล่าสุด ในวันนี้ (31 มี.ค.) ประเมินว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสร้างผลกระทบอย่างมาก ต่อเศรษฐกิจเอเชีย  ที่รวมถึง ไทย

ในกรณีของไทยนั้น ธนาคารโลกได้กล่าวถึงปัญหาที่ไทยต้องเผชิญ ทั้งก่อน และหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มที่ผลกระทบจากปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศที่เรื้อรังมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน การขาดเสถียรภาพทางการเมือง และปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจไทยปีที่แล้ว ขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมาย

sea
ธนาคารโลกชี้ ภาคท่องเที่ยวของไทย ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทย ยังส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 เป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคของประชาชน ท่ามกลางภัยแล้ง ที่ยังคงบั่นทอนภาคการผลิต อย่างภาคการเกษตรอีกด้วย

ในขณะที่ต้นปีนี้ การระบาดของโควิด-19 ก็ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญต่อไทย เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยด้วยสัดส่วนเกือบ 16% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) จะได้รับผลกระทบจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างฮวบฮาบ โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีนักท่องเที่ยวลดลงถึง 45% และในเดือนมีนาคมลดลง 67% ซึ่งเป็นผลจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และนักลงทุน ที่ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5  ปี  ทั้งตลาดหลักทรัพย์ของไทย ก็ต้องเผชิญกับภาวะผันผวนอย่างหนัก ทำให้มีนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่อง จนปริมาณการซื้อขายในตลาดลดลงถึง 30.8%

ธนาคารโลกคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงยังคงเป็นปัจจัยกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่การบริโภคของภาคครัวเรือนที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากมาตรการต่าง ๆ ทางสาธารณสุขที่ภาครัฐออกมาเพื่อควบคุมโรคระบาด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม

สถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน สำคัญของไทย อย่างกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อภาคการส่งออกของไทย

ที่มา : BBC Thai