ดูหนังออนไลน์
Branding

‘เนสท์เล่’ ตั้ง ‘สุรเกียรติ์ เสถียรไทย’ นั่งเก้าอี้ ‘ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา’

เนสท์เล่ แต่งตั้ง “ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” นั่งตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนสท์เล่ เอส.เอ. ประกาศแต่งตั้ง ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กับนายคริส จอห์นสัน ประธานคณะผู้บริหารเนสท์เล่ประจำภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และซับซาฮาราแอฟริกา (Zone AOA)

ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มเนสท์เล่ คณะกรรมการที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเนสท์เล่ในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

sura

สำหรับตำแหน่งดังกล่าว ศ.ดร.สุรเกียรติ์ จะทำงานร่วมกับประธานคณะผู้บริหารของเนสท์เล่ประจำภูมิภาคฯ (Zone AOA) และคณะผู้บริหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

สิ่งสำคัญที่เนสท์เล่ต้องการมุ่งเน้น คือ การฟื้นฟูธุรกิจให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better) ในช่วงหลังโควิด โดยจะให้ความสำคัญกับโซลูชั่นที่ยั่งยืน เพื่อช่วยพัฒนาโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่า จะมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและมาจากการปลูกอย่างยั่งยืน

นายคริส จอห์นสัน กล่าวว่า ศ.ดร.สุรเกียรติ์ จะช่วยให้บริษัทขับเคลื่อนภารกิจ ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นว่า เนสท์เล่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อโลก

“ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของท่าน จากการดำรงตำแหน่งระดับสูงสุด ทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจยาวนานหลายปี จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเนสท์เล่ ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุพันธสัญญาด้าน ESG ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับเนสท์เล่”

สำหรับ ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรี และเป็นนักกฎหมายอาชีพ

ปัจจุบัน ศ.ดร.สุรเกียรติ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) นอกจากนี้ ยังเคยทำงานร่วมกับบริษัทไทย และบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ในฐานะกรรมการหรือที่ปรึกษาอาวุโสตลอดระยะเวลาเกือบ 25 ปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม