Business

ผู้ประกอบการอสังหาฯ เร่งเปิดตัวโครงการใหม่กระตุ้นกำลังซื้อโค้งสุดท้ายปี 65

“ลุมพินี วิสดอม” ระบุผู้ประกอบการอสังหาฯ เร่งเปิดตัวโครงการใหม่ กระตุ้นกำลังซื้อโค้งสุดท้ายปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ทั้งปริมาณ-มูลค่า

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ผู้ประกอบการอสังหาฯ ยังคงมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565

ลุมพินี วิสดอม

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ได้ชะลอแผนการเปิดตัวโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563-2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นต้องเดินหน้าเปิดตัวโครงการ เพื่อเพิ่มสินค้าและกระตุ้นกำลังซื้อในตลาด

แม้จะเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งจากภาวะเงินเฟ้อที่ขยับสูงขึ้นเกินกว่า 5% ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ตลดจนภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงแตะระดับ 90%

ภาพรวม

ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย. 2565) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลรวม 286 โครงการ คิดเป็นจำนวนหน่วยเปิดตัวทั้งสิ้น 76,220 หน่วยคิดเป็นมูลค่ารวม 324,801 ล้านบาท หรือเติบโต 124% และ 87% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564

สถานการณ์อสังหาฯ 9 เดือนแรก

  • เปิดตัวคอนโดมิเนียม 72 โครงการ จำนวน 39,431 หน่วย เพิ่มขึ้น 235% มูลค่า 96,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% โดยมีอัตราขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวโครงการ 31%

คอนโด

  • เปิดตัวบ้านพักอาศัย 214 โครงการ จำนวน 36,789 หน่วย เพิ่มขึ้น 65% มูลค่า 227,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103%
  • โครงการบ้านพักอาศัยที่เปิดตัวสูงสุดเป็นโครงการประเภท ทาวน์เฮาส์ ที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท ยอดขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวโครงการ 10% ในทุกทำเลรอบตัวเมืองกรุงเทพ
  • บ้านแฝด เปิดตัวสูงสุดในระดับราคา 3-6 ล้านบาท ยอดขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวโครงการ 11% อยู่ในทำเล บางนา บางพลี สมุทรปราการ, บางบัวทอง นนทบุรี
  • บ้านเดี่ยว เปิดตัวสูงสุดด้วยราคา 6-10 ล้านบาท ยอดขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวโครงการ 12% ในทำเลลำลูกกา, บางพลี สมุทรปราการ, บางบัวทอง นนทบุรี

บ้าน

สำหรับการโอนกรรมสิทธิที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย. 2565) มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิทั้งสิ้น 87,316 หน่วย เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับยอดโอนกรรมสิทธิในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 6 เดือนแรกของปี 2564 ที่มีจำนวนหน่วยการโอนทั้งสิ้น 81,553 หน่วย

ด้านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 297,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.12% เมื่อเทียบกับมูลค่าการโอนกรรมสิทธิที่ 293,845 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้ ลุมพินี วิสดอม เชื่อว่า ผู้ประกอบการอสังหาฯ ยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เพื่อกระตุ้นและตุนยอดขาย ที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องในปี 2566-2567

โอน

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าการเปิดตัวในปี 2565 เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2564 เพื่อสะสมยอดขายและเพิ่มสินค้ามาทดแทนจำนวนสินค้าที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการเปิดตัวโครงการในปี 2563-2564

นอกจากนี้ ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น 5-8% ในปี 2566 ผนวกกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวสูงขึ้น 5-8% (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) รวมถึงราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่อาศัย(Real Demand) ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในราคาเดิมในช่วงนี้

จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่จะเปิดตัวโครงการและแคมเปญทางการตลาดเพื่อกระตุ้นและตุนยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองของผู้ซื้อที่จะได้สินค้าราคาเดิม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo