Business

‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ยอดการใช้เติบโต 7 เดือนกว่า 2 หมื่นคัน ‘บี๊กตู่’ มั่นใจไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค

‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ยอดการใช้เติบโต 7 เดือนกว่า 2 หมื่นคัน ‘บี๊กตู่’ มั่นใจไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค 

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากแผนพลังงานแห่งชาติที่กำหนดกรอบให้ไทยมียานยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี ที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าให้ ปี 2030 ต้องมีการใช้รถอีวีเพิ่มมากกว่า 50% เพื่อให้ปี 2040 สามารถทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้ำมันได้ 100% ในกลุ่มรถใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถลดการใช้พลังงานน้ำมัน และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการเกิดฝุ่น pm 2.5 ด้วย

รถยนต์ไฟฟ้า

โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถอีวีอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรถยนต์ และรถกระบะคันละ 70,000-150,000 บาทต่อคัน และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8 % เป็น 2 % และรถกระบะเป็น 0 % ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศ และนำเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุด 40 % สำหรับรถยนต์ ถึงปี 2566

และยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบรถยนต์อีวี จำนวน 9 รายการ เพื่อนำมาผลิตหรือประกอบอีวีในประเทศ (CKD) จำนวน 9 รายการ ส่งผลให้แนวโน้มการใช้รถอีวีของไทยเพิ่มสูงขึ้น

รถยนต์ไฟฟ้า

สถิติการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ปี 2565

ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ในปี 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะสม รวมทั้งสิ้น 20,087 คัน ได้แก่

  1. รถยนต์ไฟฟ้า 7,747 คัน
  2. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 11,637 คัน
  3. รถสามล้อไฟฟ้า 398 คัน
  4. รถบัสและรถบรรทุกไฟฟ้า 305 คัน

ปี 2564

เปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมเพียง 11,382 คัน

  1. รถยนต์ไฟฟ้า 4,132 คัน
  2. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 6,749 คัน
  3. รถสามล้อไฟฟ้า 263 คัน
  4. รถบัสและรถบรรทุกไฟฟ้า 238 คัน

จะเห็นได้ว่า มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เชื่อว่าก่อนถึงสิ้นปีจะมียอดใช้รถอีวีเพิ่มขึ้น

รถยนต์ไฟฟ้า

มั่นใจไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า จากจำนวนยอดที่เติบโต และความพร้อมที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้วางไว้ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการใช้งานรถอีวี  รวมถึงมีมาตรการรัฐที่ผลักดันอุตสาหกรรมรถอีวี  สนับสนุนการผลิตรถยนต์อีวีในไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน  เช่น  GWM, Toyota, MG, Green filter, EA (Mine mobility), Deco, H Sem, BYD  ที่ได้ลงนามกับกรมสรรพสามิตแล้ว เพื่อสมัครเข้าร่วม มาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทย และยังมีผู้ผลิตที่สนใจอีกกว่า 5 รายใหญ่

จะเป็นปัจจัยพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมั่นว่าไทย จะเป็นฐานผลิตรถอีวีใหญ่ในภูมิภาคได้แน่นอน

ซึ่งส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนโดยรวม ทำให้เกิดการจ้างงานครั้งใหญ่ มีเม็ดเงินมหาศาลถึงมือประชาชน และต่อยอดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมั่นคง

รถยนต์ไฟฟ้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo