Business

‘รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน’ เริ่มคืบ หลัง พ.ร.ฏ.เวนคืน มีผลเมื่อ 27 ส.ค.

‘รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน’ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา เริ่มลงพื้นที่เวนคืน ก่อสร้างระยะที่ 1 หลัง พ.ร.ฏ.เวนคืน มีผลเมื่อวานนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย และการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย สปป.ลาว และจีน

รถไฟความเร็วสูง

พ.ร.ฏ.เวนคืนที่ดิน แนวเขตการก่อสร้าง มีผลบังคับใช้แล้ว 27 ส.ค.ที่ผ่านมา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาของโครงการระยะที่1 ช่วงกรุงเทพฯ -นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กม. กระทรวงคมนาคมได้รายงานถึงความคืบหน้าว่าโครงการดำเนินการไปตามแผนงาน

สำหรับการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างนั้น เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี

โดยมีสาระสำคัญ ให้เจ้าหน้าที่เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน

และให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนความต่อเนื่องของโครงการ

รถไฟความเร็วสูง

ความคืบหน้า ระยะที่ 1

โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ระยะที่1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประกอบด้วย 15 สัญญา  แยกเป็นงานโยธา 14 สัญญา และงานระบบ 1 สัญญา ตลอดเส้นทางมีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา ระยะทางรวม 250.77 กม. เป็นทางยกระดับ 188.68 กม. คันทางระดับดิน 54.99 กม. และอุโมงค์ บริเวณมวกเหล็กและลำตะคอง  8 กม. มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2569

สำหรับความคืบหน้าของงานโยธา 14 สัญญานั้น  ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา ได้แก่ ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 9 สัญญา ได้แก่ ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม., งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กม., ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กม., ช่วงลำตะคอง-สีคิ้วและช่วงกุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม., ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กม., ช่วงดอนเมือง-นวนคร ระยะทาง 21.80 กม., ช่วงนวนคร-บ้านโพ ระยะทาง 23 กม. ช่วงพระแก้ว-สระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. และช่วงสระบุรี-แก่งคอย ระยะทาง 12.99 กม.

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้าง 1 สัญญา ได้แก่ ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ยังไม่ลงนาม 3 สัญญา ได้แก่ งานโยธาช่วงแก่งคอย-กลางดงและปางอโศก-บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กม., ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. และช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม.

รถไฟความเร็วสูง

ความคืบหน้า ระยะที่ 2 ต.ค.นี้ ไทยเยือนลาว หารือร่วมกัน

ขณะที่โครงการฯ ระยะที่2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะทางรวม 357 กม. ได้ออกแบบงานโยธาแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA)  ส่วนการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีการประสานความร่วมมือในรายละเอียดกับทาง สปป.ลาวโดยต่อเนื่อง

ซึ่งในช่วงเดือนต.ค.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดจะนำคณะทีมไทยไปเยือน สปป.ลาว พร้อมกับหารือความคืบหน้าโครงการร่วมกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo