Business

กทม. ดัน ‘Bangkok Brand’ ลุยตลาดต่างประเทศ ของขวัญ ของฝากต่างชาติ

กรุงเทพมหานคร ดันผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand สู่ตลาดต่างประเทศ ชาวต่างชาติซื้อเป็นของขวัญและของฝาก

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ (Made in Bangkok : Top-Ranked Collections) ซึ่ง สำนักงานการต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและส่งเสริมการตลาดกับผู้ซื้อชาวต่างชาติ ทำให้ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคต่างประเทศได้มากขึ้น

Bangkok Brand

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม ได้คัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Bangkok Brand ตามโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่น และเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ มาจัดแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฯ จำนวน 4 ประเภท รวม 20 ราย ได้แก่

1. อาหารและเครื่องดื่ม

2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก

4. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ชวินทร์ ศิรินาค
ชวินทร์ ศิรินาค

นอกจากนี้ ให้ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย จำนวน 49 สถานทูต และชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ร่วมลงคะแนนและจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมให้เป็นของขวัญของฝากให้ชาวต่างชาติ

จากนั้น กรุงเทพมหานครจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก และซื้อเป็นของขวัญหรือของฝากจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นต่อไป

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ซึ่งมีทั้งเอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้แทนจากสถานทูต ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 49 ประเทศ รวมถึงผู้แทนชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

2 10

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและบอกกล่าวชาวต่างชาติให้ทราบว่า กรุงเทพมหานครมีของดีมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand

จริง ๆ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ แต่วันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อบางส่วนมาให้ผู้แทนจากสถานทูตต่าง ๆ ได้ลงคะแนนและคัดเลือกว่าชอบผลิตภัณฑ์อะไร ซึ่งทำให้ได้ทราบมุมมอง ความคิดของผู้แทนชาวต่างประเทศจาก 49 ประเทศ ว่าชอบผลิตภัณฑ์อะไรเพื่อนำไปสู่การขยายผลการตลาดให้กว้างขึ้นต่อไป

6 4

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และมาตรฐานตรงตามที่กำหนดไว้

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลายประเทศ พบว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมและถือเป็นโมเดลหนึ่งที่ทางต่างประเทศจะนำไปดำเนินการด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม