Business

ชาวนารอเฮ!! ‘จุรินทร์’ เคาะต่อประกันรายได้ข้าวปี 4 พร้อม 3 มาตรการช่วยเหลือ

คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวฯ เคาะต่อโครงการประกันรายได้ข้าว ปีที่ 4 พร้อม 3 มาตรการคู่ขนานช่วยชาวนา คาดใช้งบ 8.6 หมื่นล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และสมาคมชาวนาข้าวไทย

ประกันรายได้ข้าว

นายจุรินทร์กล่าว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 ซึ่งจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้เงินงบประมาณรวมกันทั้งสิ้น 86,740.31 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาโครงมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,127.75 ล้านบาท ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตก โดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาทต่อรายต่อข้าว 1 ตัน

2. โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับสหกรณ์ที่ชะลอการขายข้าว หรือเก็บสต๊อกข้าวไว้ เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมากมาจนล้นตลาด จนทำให้ข้าวราคาตก

จุรินทร์

3. โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่เก็บสต๊อกข้าวไว้เช่นเดียวกัน โดยทั้ง 3 โครงการใช้งบประมาณรวมกันทั้งสิ้น 8,022.69 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ได้พิจารณาโครงการไร่ละ 1,000 บาท เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 55,364.75 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ และขั้นตอนต่อไป จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน พิจารณาต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม