Business

‘เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4’ ส่วนขยาย รวม 12 คำถามพบบ่อย จองตั๋วเครื่องบินให้ได้เงินคืนตามสิทธิโครงการ

รวมคำถาม-คำตอบ การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย จองแบบไหนให้ได้เงินคืนตามสิทธิ แบบไหนชวดเงินคืน เช็คเลย

หลังจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนเพิ่มเติม 1.5 ล้านสิทธิ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (รัฐช่วยจ่าย) ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนจองตั๋วเครื่องบิน และออกเดินทางในวันที่  3 กรกฎาคม 2565 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบินในวันที่ 8 กรกฎาคม-5 พฤศจิกายน 2565

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

เงื่อนไขการขอเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

  • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
  • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
  • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง เช็คอิน และเช็คเอาท์ ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
  • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวันเช็คอิน หรือเช็คเอาท์ โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 65

ค่าตั๋ว

รวม 12 คำถามพบบ่อย

1. ช่องทางรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน และการตรวจสอบสถานะ

เงินสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดจะถูกโอนเป็น cashback เข้า G-wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ของประชาชนที่จองโรงแรมผ่านโครงการและเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินสนับสนุน โดยเงินสนับสนุนจะถูกคืนเข้า G-wallet ภายในเดือนถัดไปหลังจากลงทะเบียนบนเว็บไซต์

ทั้งนี้ประชาชนสามารถ log-in เข้ามาตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนได้บนเว็บไซต์ที่กรอกยื่นคำขอเงินสนับสนุนบน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. จองตั๋วเครื่องบินก่อนจองโรงแรมที่พักได้หรือไม่

สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมก่อน ทั้งนี้การขอรับเงินสนับสนุนได้ ต้องทำการจอง เข้าพัก และเช็คเอาท์โรงแรมตามเงื่อนไขโครงการและมีการเดินทางและเข้าพักจริง

3. กรณีเดินทาง 3 คนใน booking เที่ยวบินเดียวกัน ขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้กี่สิทธิ และต้องลงทะเบียนในโครงการทุกคนหรือไม่

ประชาชนที่ทำการจองโรงแรมผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ มีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุน 2 สิทธิต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จองผ่านโครงการ

ดังนั้นในกรณีนี้ หากมีการจองโรงแรมมากกว่า 1 ห้อง จะสามารถขอรับสิทธิเงินสนับสนุนได้มากกว่า 2 สิทธิ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามากรอกยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นคนเดียวกับคนที่จองตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรมของโครงการเท่านั้น

ในกรณีนี้ หากจองห้องพัก 2 ห้อง จะได้รับสิทธิ 4 สิทธิ หรือ 4 ผู้โดยสาร ผู้โดยสารอีกสองท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียน แต่จะต้องมีการเดินทางจริง

4. กรณีเดินทางขาไปจากกรุงเทพฯ-ลำปาง แต่ขากลับจาก เชียงใหม่-กรุงเทพฯ จะได้รับสิทธิหรือไม่

การตรวจสอบเงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนจะตรวจสอบจาก จังหวัดที่เครื่องลง (ขาไป) จังหวัดของโรงแรมที่เข้าพักที่จองผ่านโครงการ และจังหวัดที่เครื่องขึ้น (ขากลับ) โดยทั้งหมดต้องอยู่ในภาค และกลุ่มจังหวัดเดียวกัน จึงจะถือว่าผ่านเงื่อนไข โดยสามารถดูรายชื่อกลุ่มจังหวัดได้ ที่นี่

redeem flight ticket table

5. ผู้ที่กรอกคำขอสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้จองโรงแรมหรือไม่

ประชาชนที่เข้าไปกรอกคำขอรับเงินสนับสนุนจากสายการบินต้องเป็นผู้จอง และผู้เข้าพัก โรงแรมในโครงการนี้เท่านั้น

6. การกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ต้องทำเมื่อไร กรอกก่อนเช็คอินโรงแรมได้หรือไม่

ประชาชนต้องทำการเช็คอิน และ เช็คเอาท์ ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินบน เว็บไซด์ ได้

7. วันโดยสารของเที่ยวบินขาไป จะต้องเป็นวันเดียวกัน หรือก่อนวันที่เช็คอินเข้าห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วันนับอย่างไร

นับจำนวนวัน เริ่มตั้งแต่วันเช็คอิน ตัวอย่างเช่น เข้าพักเช็คอิน วันที่ 10 ตั๋วโดยสารขาไป ต้องออกเดินทางในช่วงวันที่ 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ถึงจะมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

8. วันโดยสารของเที่ยวบินขากลับ จะต้องเป็นวันเดียวกัน หรือหลังวันเช็คเอาท์ ออกจากห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วันนับอย่างไร

นับจำนวนวัน เริ่มตั้งแต่วันเช็คเอ้าท์ ตัวอย่างเช่น ออกจากที่พัก เช็คเอ้าท์ วันที่ 11 ตั๋วโดยสารขากลับ ต้องออกเดินทางในช่วงวันที่ 11 /12 /13 /14/15/16 ถึงจะมีสิทธิขอรับเงินสนุบสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

9. กรณีจองตั๋วเครื่องบินขาไปอยู่ในช่วงระยะเวลาโครงการ แต่ขากลับอยู่นอกช่วงเวลาโครงการ จะได้รับสิทธิส่วนลดตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป-ขากลับ หรือไม่

สามารถได้สิทธิส่วนลดตั๋วเครื่องบินเฉพาะขาไป ที่อยู่ในช่วงเวลาโครงการเท่านั้น

การติดตามสถานะการขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

10. การตรวจสอบสิทธิคงเหลือของตั๋วเครื่องบินในโครงการ มีช่องทางใดบ้าง

สามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

11. กรณีจองตั๋วเครื่องบินสำเร็จ เข้าพักในโรงแรมตามเงื่อนไข แต่ไม่ได้เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว จะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่

เงินสนับสนุนจะได้รับการอนุมัติและโอนเข้า G-wallet ต่อเมื่อตรวจสอบได้ว่า มีการเดินทางจริง ดังนั้นกรณีนี้ จะไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วฯ

12. กรณีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ภายใน 5 วันก่อนหนือหลังวันเช็คอิน หรือเช็คเอาท์ของโรงแรม ยังสามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามเงื่อนไขโครงการฯ วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo