Business

อุดช่องโหว่ ‘เลี่ยงภาษี’ ข้ามชาติ ไทยเข้าร่วม ‘The Asia Initiative’

ครม. เห็นชอบ ไทยเข้าร่วม “The Asia Initiative” เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี – อุดช่องโหว่ เลี่ยงภาษีข้ามชาติ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก “The Asia Initiative” ซึ่งเป็นโครงการก่อตั้งขึ้นโดย Global Forum

ประเด็น - อุดช่องโหว่ 'เลี่ยงภาษี' ข้ามชาติ ไทยเข้าร่วม 'The Asia Initiative' คีย์เวิร์ด - เสี่ยงภาษี

เครื่องมือบริหาร จัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

เป็นกรอบความร่วมมือ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศ ของ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อความโปร่งใสทางภาษี เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ กับปัญหาหลบเลี่vงภาษี และทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ผ่านความร่วมมือระหว่างสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

เลี่ยงภาษี

เพื่อร่วมกำหนดมาตรฐาน สร้างความโปร่งใสทางภาษี การร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถ ของหน่วยจัดเก็บภาษีในเอเชีย การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงพหุภาคี โครงการ The Asia Initiative มีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2565-2569

โดย Global Forum ได้เชิญประเทศสมาชิกในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย หวังยกระดับการดำเนินการด้านแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งส่วนของแบบร้องขอ ข้อมูลการเงินแบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เลี่ยงภาษี

อ่านข่าวเพิ่มเติม