Business

‘เราเที่ยวด้วยกัน’ อัพเดท 8 วัน ยอดจองสิทธิเหลือ 1,231,664 สิทธิ ทบทวนวิธีจองห้องพักที่นี่

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยายเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ อัพเดทล่าสุด 8 วัน ยังเหลือ 1,231,664 สิทธิ รวมขั้นตอนการจองสิทธิที่นี่

หลังจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส4 ส่วนเพิ่มเติม 1.5 ล้านสิทธิ เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 จนถึงเวลา 00.00 น. วันนี้ (04 กรกฎาคม 2565) พบว่า มีผู้ลงทะเบียนจองใช้สิทธิห้องพักผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  แล้ว 268,330 สิทธิ ทำให้เหลือสิทธิที่พักอีก 1,231,664 ล้านสิทธิ

เราเที่ยวด้วยกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิมาแล้ว สามารถเช็คขั้นตอนการลงทะเบียนในรอบนี้ได้ ดังนี้

ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนและต้องการลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน ครั้งแรก

1. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

เราเที่ยวด้วยกัน

3. ดาวน์โหลด และติดตั้ง พร้อมยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง 

4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน 60% ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม หรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ

5. ได้รับ Voucher สำหรับ Check-in โรงแรม

ลงทะเบียน

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งยังไม่เคยใช้สิทธิ หรือเคยใช้สิทธิมาอล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแต่ต้องเข้าไปยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลใหม่อีกครั้งในแอปฯ เป๋าตัง คลิกหัวข้อ เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อยืนยันตัวตนตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลังจากนั้น จะสามารถเริ่มจองใช้สิทธิได้ โดยเมื่อรวมกันแล้วจะใช้สิทธิได้สูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิต่อคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม