Business

เช็คด่วน! 3 ‘ธนาคาร’ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ กระทบธุรกรรมอะไรบ้าง

เช็คที่นี่!! ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย เตรียมปิดปรับปรุงระบบกระทบกับการทำธุรกรรมอะไร วัน-เวลาใดบ้าง

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า ธนาคารขอแจ้งปิดบริการแอปพลิเคชันแม่มณี ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบในวันที่ 8-9 ก.ค.นี้ ซึ่งช่วงเวลาที่ปรับปรุงจะมีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณี และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาในการปิดระบบดังต่อไปนี้

ธนาคาร

ปิดบริการแอปพลิเคชันแม่มณี ชั่วคราว

 • วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:00 – 24:00 น.
 • วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:00 – 02:00 น.

ทั้งนี้ลูกค้าจะสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันแม่มณีได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว

ธนาคาร

ปิดปรับปรุงระบบ SCB EASY App ชั่วคราว

ตามที่ธนาคารได้มีการปรับปรุงระบบ SCB EASY App ใหม่ ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 • ปิดระบบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14  กรกฎาคม 2561  เวลา 00:00 – 05:30 น.

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY App ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว และสามารถใช้บริการผ่าน SCB EASY Net ได้ตามปกติ

ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแจ้งปิดปรับปรุง “เครื่องรับจ่ายเงิน/รับฝากเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม / ซีดีเอ็ม / อาร์เอทีเอ็ม), ระบบโมบาย / อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง” ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

 • ในวันที่ 9 ก.ค. 65 เวลา 02.30 ถึง 03.00 น.
 • วันที่ 10 ก.ค. 65 เวลา 00.15 ถึง 01.00 น. และเวลา 02.35 ถึง 03.35 น.

ธนาคาร

บริการที่มีผลกระทบและจะไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว ดังนี้

 1. ระบบโมบายแบ๊งค์กิ้ง Krungsri Mobile Application
 2. ระบบอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง www.krungsrionline.com
 3. ระบบโมบาย kept by krungsri
 4. เครื่องรับจ่ายเงิน/รับฝากเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม / ซีดีเอ็ม / อาร์เอทีเอ็ม)
 • บัตรเครดิต/เดบิต ของธนาคารกรุงศรีฯ ไม่สามารถใช้งานได้
 • บัตรเครดิต/เดบิต ของธนาคารอื่นๆ สามารถใช้งานได้ปกติ

ธนาคารกสิกรไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการทำธุรกรรมของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น และรองรับการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปิดปรับปรุงบริการเป็นการชั่วคราว ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.00 ถึง วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. ซึ่งจะทำให้ร้านค้าไม่สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน K PLUS shop รวมถึงไม่สามารถรับชำระเงินด้วย Thai QR Payment ผ่านช่องทาง EDC, QR API, K-Payment Gateway, Blue CONNECT application และ K+ Market

ธนาคาร

โดยลูกค้าบุคคลสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางอื่นๆ ของธนาคารได้ตามปกติ ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร 02-8888822 หลังเลือกภาษา กด 3 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

สำหรับช่องทางและบริการดังต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้บริการได้

 • การรับชำระค่าสินค้าและบริการ Thai QR Payment พร้อมเพย์, วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, ยูเนียนเพย์ และ คิวอาร์โค้ดอาลีเพย์และวีแชทเพย์ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน K PLUS shop
 • การรับชำระค่าสินค้าและบริการ Thai QR Payment พร้อมเพย์ ผ่านช่องทาง EDC
 • การรับชำระค่าสินค้าและบริการ Thai QR Payment พร้อมเพย์ ผ่านช่องทาง QR API
 • การรับชำระค่าสินค้าและบริการ Thai QR Payment พร้อมเพย์ ผ่านช่องทาง K-Payment Gateway
 • การชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วย QR ผ่านช่องทาง Blue CONNECT application และ K+ Market

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร 02-8888822 หลังเลือกภาษา กด 3 กด 1 ได้ตลอด24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม