Business

นายกฯ สั่ง ทำการตลาดเชิงรุก ดึงนักท่องเที่ยว หลังยกเลิก Thailand Pass

นายกฯ สั่ง ทำการตลาดเชิงรุก ดึงหลังยกเลิก Thailand Pass กำชับ เตรียมพร้อม ดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น นักท่องเที่ยว

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม รับทราบและติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง เตรียมพร้อม ดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโตสูง

การตลาดเชิงรุก

หลังเปิดประเทศ มีรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 1.13 แสนล้านบาท

นายกรัฐมนตรีได้รับรายงาน สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวประจำปี 2565 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ภายหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม

โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยถึงกว่า 521,410 คน หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 77.7 % จากเดือนเมษายน 2565 ในขณะที่ตั้งแต่วันที่ 1-27 มิถุนายน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 644,000 คน หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 43.9 %

โดยประมาณการว่า ทำให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสมจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 แล้วกว่า 1.13 แสนล้านบาท โดย 5 ประเทศแรกที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยสูงสุด ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

การตลาดเชิงรุก

ทำการตลาดเชิงรุก หลังยกเลิก Thailand Pass

นายกฯ ได้รับทราบสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ทำการตลาดเชิงรุก เตรียมพร้อม ดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโตสูง

โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม ไทยจะยกเลิก Thailand Pass จะเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยได้ผ่านพ้นการระบาดของโควิด-19 ร้านอาหารและ สถานบันเทิงเปิดให้บริการ และเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้ว พร้อมรับนักท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ สร้างรายรับ กระจายรายได้สู่เมืองต่าง ๆ

การตลาดเชิงรุก

ปัจจัยทำให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าไทย เพิ่มมากขึ้น

นายธนกร กล่าวว่า ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมิถุนายน 2565 (วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2565) คาดว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะ มีจำนวน 177,000 คน ได้แก่ การยกเลิก Thailand pass และ บัตรตม.6 ที่จะเริ่มมีผล 1 กรกฎาคม 2565

การเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน จากซาอุดิอาระเบีย จีน และประเทศอื่น ๆ การอ่อนค่าของเงินบาท ความต้องการท่องเที่ยวไทยในระดับสูง (Pent up demand) เนื่องจาก ไม่ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศมานาน และ เนื่องจาก การเข้าสู่หยุดหน้าร้อน (Summer holiday) ของนักท่องเที่ยวยุโรป และการเข้าสู่ช่วงหยุดโรงเรียน (School holiday) ของนักท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประมาณการนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาสามเดือนต่อจากนี้ กรกฎาคม-กันยายน 2565 ไว้ที่ 2,700,000 คน และสามเดือนสุดท้ายของปี 2565 ไว้ที่ 4,500,000 คน ซึ่งประมาณการยอดรวมนักท่องเที่ยวปี 2565 จำนวน 9,325,500 คน และได้ประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยว (ตลอดปี 2565) ไว้ที่ 1.27 ล้านล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม