Business

ลูกจ้าง ‘ดารุมะ ซูชิ’ ถูกลอยแพ รมว.แรงงาน สั่ง กสร. คุ้มครองสิทธิด่วน

“สุชาติ” ห่วงลูกจ้าง ร้านดารุมะ ซูชิ ถูกลอยแพทั้ง 27 สาขา สั่ง กสร. ช่วยเหลือคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กรณีมีกระแสข่าวว่า ร้านซูซิแห่งหนึ่งประกาศปิดร้านอย่างไม่มีกำหนด ทำให้พนักงานในร้านถูกลอยแพไม่ได้รับเงินเดือน จึงได้ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที

ดารุมะ ซูชิ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้รับข้อมูลทราบว่า ร้านดังกล่าวชื่อ ร้านดารุมะ ซูชิ ได้จดทะเบียนในนามบริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ ร้านอาหารญี่ปุ่น ได้เปิดให้บริการอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ้นจำนวน 27 สาขา

ปัจจุบันร้านทุกสาขาได้ปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดแล้ว โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นี้ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท้องที่ที่ร้านสาขาของร้านดารุมะ ซูชิตั้งอยู่ จะเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าช่วยเหลือลูกจ้างร้านซูซิดังกล่าวทุกสาขา โดยจะเข้าไปให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม

สุชาติ 1
สุชาติ ชมกลิ่น

พร้อมกันนี้ ให้เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ กรณีลูกจ้างมีความประสงค์จะหางานใหม่ หรือหากลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้ทันที

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ เหตุเพราะนายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ถือเป็นการเลิกจ้าง โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่นตามที่ตกลงกับนายจ้าง

สำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว สามารถเข้ามายื่นคำร้อง คร.7 และยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในพื้นที่ที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo