Business

‘ศักดิ์สยาม’ สั่งปรับแนวคิดเวนคืนที่ดิน หาช่องเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์

“ศักดิ์สยาม” สั่งหน่วยงานคมนาคม ปรับแนวคิดเวนคืนที่ดิน นอกเหนือจากก่อสร้าง ให้สามารถนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย  มั่นใจหากคลายลอคจะช่วยสร้างรายได้ ลดต้นทุนที่ประชาชนรับภาระลงได้ เช่น ค่าผ่านทาง  

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างว่า หากจะมีการดำเนินการโครงการในอนาคตที่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ต้องคิดเผื่อที่จะเวนคืนที่ดิน เพื่อนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์หารายได้ประกอบด้วย เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้ประโยชน์ครอบคลุมมากที่สุดในการพัฒนา จะทำให้หน่วยงานในโครงการนั้น สามารถนำรายได้มาลดต้นทุนที่ประชาชนรับภาระลงได้ เช่น ค่าผ่านทาง เป็นต้น

Capture.JPG33333333333333.JPG99
ภาพประกอบ: เพจเฟซบุ๊กรฟม.

อย่างไรก็ตาม ตนเข้าใจข้อจำกัดเงื่อนไขในการเวนคืนที่ดิน นอกจากเวนคืนเพื่อมาสร้างถนน สร้างรถไฟฟ้า สร้างทางด่วนแล้ว ในข้อกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้หน่วยงานรัฐ สามารถเวนคืนที่ดินเพื่อมาใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไป การพัฒนาต้องไป ควบคู่กัน  หากมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ รายได้จากส่วนนี้ สามารถนำมาอุดหนุนและช่วยลดภาระให้กับประชาชนผู้ใช้บริการได้ จึงได้ให้เป็นนโยบายกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อจำกัด ด้านกฎหมาย ได้ให้ไปเร่งพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขช่องโหว่ ปรับให้ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อ กฎหมายก่อนนำไปปฎิบัติ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าโครงการในอนาคตที่กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการที่จะนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการก่อสร้าง ประกอบ ด้วย โครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ในระยะต่อไปจะต้องสร้างเพิ่มในระยะที่ 2,โครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่จะขยายในเฟส 2 และเส้นทางรถไฟสายใหม่,โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ ของกรมทางหลวง (ทล.) รวมถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อม โยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) และ โครงการ ก่อสร้างทางด่วน ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)ในอนาคต เป็นต้น

ศักดิ์สยาม 1

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี ในส่วนของกรมทางหลวงมีความพร้อมที่จะสนับสนุน ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมาย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องไป ดูรายละเอียดข้อกฎหมาย เนื่องจากในอนาคตทางหลวงมีแผน ก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์อีกหลายเส้นทางทั่วประเทศ ดังนั้นจะให้มีการศึกษารูปแบบ ความเหมาะสมในทุกมิติ ในด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาเมือง และเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการก่อสร้างไปด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight