Business

เริ่มแล้ว!! ‘THAIFEX-ANUGA ASIA 2022’ ชูอาหารไทย อาหารโลก

“จุรินทร์” เปิดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ชูอาหารไทย อาหารโลก ส่งออกไตรมาสแรกกว่า 2.86 แสนล้าน 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 พร้อมกล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย เห็นได้จากการที่ประเทศไทยส่งออกอาหารเป็นอันดับ 13 ของโลก มีสัดส่วนกว่า 2.3% และส่งออกมากเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย

THAIFEX

นอกจากนี้ แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศ จะมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด แต่ในไตรมาสแรกของปี 2565 ไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้กว่า 2.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.8% เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564

ตัวเลขที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะความโชคดี แต่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางการค้า โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ยังเป็นผลมาจากการทำงานของ กรอ.พาณิชย์ ในการสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารและผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศไทยว่า มีความปลอดภัยและปราศจากเชื้อโควิด-19

5 4

พร้อมกันนี้ ได้ริเริ่มการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวง ในการออกหนังสือรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice ให้กับ 262 โรงงาน เพื่อสร้างมาตรฐานทางความปลอดภัย และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้

การทำงานดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและยกระดับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของโลก

อีกนโยบายที่สำคัญ คือ การทำให้อาหารไทยกลายเป็นอาหารโลก โดยคำนึงถึงการตอบสนองเทรนด์แห่งอนาคตด้วย BCG Model โดยสั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนกลยุทธ์ Soft Power ขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการของสินค้าและบริการของไทย และสร้างการส่งออกจากประเทศไทยไปทั่วโลกให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

การจัดงาน THAIFEX–ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ด้วยแนวคิด “Re-imagine the Future of Food and Beverage Industry” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อจำนวนมาก ที่ต้องการเข้ามาซื้อสินค้าจากผู้ขายในประเทศ ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565

3 7

นอกจากนี้ ผู้ซื้อยังสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ ค้นหาและพูดคุยกับผู้ขายได้ต่อเนื่องไปอีก 1 ปี เพื่อสร้างโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น คาดว่าในปีนี้ งาน THAIFEX ทั้งช่องทางออนไลน์และออนไซต์ จะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 10,000 ล้านบาท

สำหรับงานในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานออฟไลน์ทั้งสิ้น 1,603 บริษัท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการไทย 722 บริษัท และผู้ประกอบการต่างชาติ 881 บริษัท จาก 36 ประเทศ เช่น เอเชียตะวันออก อาเซียน ยุโรป สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และอื่น ๆ ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 75,000 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม