Business

แบกไม่ไหวแล้ว!! ‘เจ๊เกียว’ บุกขนส่งฯ ยื่นหนังสือ ขอปรับค่าโดยสาร กม.ละ 1 สตางค์

แบกไม่ไหว ‘เจ๊เกียว’ บุกขนส่งฯ ยื่นหนังสือขอปรับค่าโดยสาร กม.ละ 1 สตางค์ ต่อการขึ้นราคาดีเซลทุก 1 บาท เผยไม่ได้ปรับราคามา 7 ปีแล้ว

วันนี้ (13 พ.ค.) นางสุจินดา เชิดชัย นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมรถโดยสาร บขส. เจ้าของ บริษัท เดินรถเชิดชัยทัวร์ จำกัด ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนาย จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ภายใต้เงื่อนไข ราคาน้ำมันขึ้น 1 บาทต่อลิตร จะขอปรับราคาค้าโดยสารขึ้น 1 สตางค์ต่อกิโลเมตร และขอให้ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าประกันภัย ค่า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่าย และกรณีที่วิ่งให้บริการไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ อีกทั้งไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารมาหลายปีแล้ว

เจ๊เกียว

รัฐไม่ช่วย ผู้ประกอบการต้องเลิกกิจการแน่

นางสุจินดา กล่าวว่า ค่าน้ำมันคิดเป็น 60% ของต้นทุน โดยค่าโดยสารปัจจุบันคิดที่ราคาน้ำมัน 27 บาท 79 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งคำนวนตั้งแต่ปี 2562 ในขณะที่ค่าโดยสารไม่ได้ปรับขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจุดคุ้มทุนของรถ 1 คันจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อย 16 ที่นั่ง แต่ในช่วงโควิด ผู้โดยสารลดลง และประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง

ขณะนี้บริษัทฯมีแผนประกาศขายรถ 300 คัน ที่วิ่งบริการในภาคเหนือ ตะวันออก และอีสาน ตอนนี้ผู้ประกอบการเดือดร้อน ภาครัฐจะต้องมาตรการเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ หากไม่ช่วยเหลือจะทำให้ผู้ประกอบการต้องเลิกกิจการ

เจ๊เกียว

ผู้ประกอบการรถโดยสาร เรียกร้องใช้ประกาศโครงสร้างต้นทุนราคาน้ำมันดีเซล ปี2555

ด้านนายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย พร้อมด้วยผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง  กล่าวหลังจากเข้าพบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อยื่นข้อเสนอให้พิจารณาทบทวน การนำประกาศกรมการขนส่งทางบกตามมติคณะกรรมการกรมการขนส่งทางบกกลางเมื่อปี 2555 ที่ประกาศใช้โครงสร้างต้นทุนราคาน้ำมันดีเซล มาใช้พิจารณาปรับขึ้นหรือลดอัตราค่าโดยสาร โดยกำหนดว่าหากราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นถึง 1.12 บาทต่อลิตร จะปรับค่าโดยสารขึ้น 1 สตางค์ต่อกิโลเมตร

เจ๊เกียว

ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสารที่กรมการขนส่งทางบกประกาศใช้ในปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.62  ที่ราคา 53 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อคน โดยราคาน้ำมันอยู่ที่ 27.79 บาทต่อลิตร แต่ปัจจุบันราคาดีเซลอยู่ที่ 31.94 บาท และมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง แบกรับภาระต้นทุนที่สูงเกินจริงมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ใช้ประกาศโครงสร้างต้นทุนราคาน้ำมันดีเซล ปี 2555 ก่อนผู้ประกอบการจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก ได้เคยให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาถึงต้นทุนในการประกอบการขนส่งที่แท้จริง โดยข้อสรุปจากการศึกษา ระบุว่า หากต้องการให้บริการรถโดยสารสาธารณะมีคุณภาพและมาตรฐานตามความคาดหวังของภาครัฐ ต้องมีการปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 30-45% แยกตามหมวดการเดินรถ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ยังไม่เคยนำผลการศึกษาดังกล่าวมาพิจารณา

อ่านข่าวเพิ่มเติม