Business

ก.พาณิชย์ ย้ำ ยังไม่อนุมัติ ขึ้นราคา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรึงราคาสินค้า 18 หมวด

ก.พาณิชย์ ย้ำ ยังไม่อนุมัติ ขึ้นราคา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยอมรับลอยตัวดีเซล ส่งผลของแพง ตรึงราคาสินค้า 18 หมวด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่่อนุมัติให้ปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตามที่เป็นข่าว เป็นกระบวนการบริหารจัดการทางการตลาดภายใน ของธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอง เช่น การกำหนดสัดส่วนการขายส่ง ขายปลีก ภายในทางธุรกิจ สำหรับราคาที่ผู้บริโภคหรือราคาขายปลีก ยังไม่มีการอนุญาตให้ปรับขึ้น

ไม่อนุมัติ

ลอยตัวดีเซล ทำให้ของแพง อาจต้องปรับขึ้น บางรายการที่ต้นทุนสูง

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอนุมัติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล ยอมรับว่ากระทบต้นทุนด้านต่างๆ มากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะพยายามตรึงราคาสินค้าให้มาก และนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องอยู่ได้

ขณะนี้พยายามตรึงราคาสินค้าสำคัญ 18 หมวดอยู่ แต่ต้องยอมรับความจริงว่า ราคาน้ำมันมีส่วนมากทำให้ราคาสินค้าได้รับผลกระทบ อาจต้องให้ปรับขึ้นบ้างในบางรายการ ที่ต้นทุนสูงขึ้นมาก

ไม่อนุมัติ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์

ไม่อนุมัติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo