Business

วุ่นแล้ว!! กมธ.สภาฯ ส่งหนังสือ ‘บิ๊กตู่’ เบรกควบรวมดีล ‘ทรู-ดีแทค’

“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ประธานกมธ. พิจารณาการควบรวม “ทรู – ดีแทค” ส่งหนังสือถึงเบรกดีลควบรวม ป้องผู้ใช้บริการ และผลประโยชน์ของชาติ หวั่นควบรวมสำเร็จทำให้ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมโทรคมฯ ตามค่า HHI พุ่งทะลุ 2,500 จุด เสี่ยงอำนาจเหนือตลาด อันตรายต่อการแข่งขันเสรี

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง TRUE กับ DTAC และการค้าปลีก-ค้าส่ง ได้ส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  เรื่อง ขอส่งข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาให้ชะลอการรวมธุรกิจระกว่างบริษัท TRUE และบริษัท DTAC  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ture dtac2

โดยเนื้อหาสรุปว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบ กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง TRUE กับ DTAC ภายใต้ความเข้าใจร่วมกันที่ว่า “รัฐต้องมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการรวมธุรกิจและกำกับดูแลกระบวนการการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม เพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”โดยมีการประชุมไปแล้ว จำนวน 10 ครั้ง ซึ่งในการประชุมได้มีการเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE ) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) (DTAC) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิส จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมให้ข้อมูลและข้อเท็จริงต่างๆ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการรวมธุรกิจ TRUE กับ DTAC ตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จากการประชุมกรรมาธิการ รวมทั้งการติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของสังคมโดยรวม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พบว่า การดำเนินการของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ยังมีข้อมูลและข้อเท็จจริงตลอดจนข้อกฎหมาย หลายประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน และสร้างความกังวลแก่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และสังคมโดยรวม  ข้อเสนอ 7 ข้อตามเอกสารข้างล่าง

S 8749152

S 8749154

S 8749155

จากข้อมูลประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากมีการดำเนินการให้เกิดการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท TRUE และบริษัท DTAC ในห้วงเวลานี้ ขณะที่มีหลายประเด็นยังคงไม่ชัดเจน และมีข้อกังวลจากหลายฝ่าย ซึ่งอาจจะทำให้การรวมธุรกิจครั้งนี้เกิดผลเสียหรือส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ประชาชนผู้ใช้บริการ และประเทศชาติโดยรวมในอนาคตได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงมีข้อเสนอมายังท่านในฐานะผู้บริการสูงสุดของประเทศ เพื่อพิจารณา ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการชะลอการดำเนินการดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีข้อกฎหมาย ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่าจะสามารถปกป้องประเทศชาติและประชาชนจากผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

กสทช.

 อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight