Business

ด่วน!! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทเดือนเม.ย. โอนแล้ว รีบตรวจสอบสิทธิ-บัญชีธนาคาร

คุณแม่รับทรัพย์ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทประจำเดือนเมษายน 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ว ตรวจสอบสิทธิ บัญชีธนาคารด่วน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ประกาศสำหรับ​การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยระบุว่า

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

รบกวนตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่าน ที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2565)
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2564
  • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

บุตร

ข้อแนะนำ

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
  • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

ตรวจสอบสิทธิ

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ

  • เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ คลิก ที่นี่
  • แอปพลิเคชัน ทางรัฐ ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo