Business

‘คนละครึ่ง ระยะ 4’ ใช้จ่ายแล้วกว่า 5.5 หมื่นล้าน ใครยังใช้ไม่หมด รีบเลยจ้า

อัพเดท ยอดใช้จ่ายคนละครึ่ง ระยะ 4 ถึง 15 มีนาคม 2565 ใช้จ่ายสะสม 55,172.0 ล้านบาท ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. ดังนี้

คนละครึ่ง ระยะ 4

  • ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 53,771.6 ล้านบาท
  • ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.91 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,400.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.25 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 55,172.0 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 28,055.8 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 27,116.2 ล้านบาท

ยอดใช้จ่าย คนละครึ่ง ระยะ 4 แบ่งตามประเภทตามร้านค้า 

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 23,040.3 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 9,455.7 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,469.7 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 19,126.3 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 977.5 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 102.5 ล้านบาท
พรชัย1611
พรชัย ฐีระเวช

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย

ในส่วนของผู้ประกอบการมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.75 หมื่นราย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม