Business

วิสัยทัศน์ 2030 ‘โออาร์’ กำงบลงทุน 2 แสนล้าน มุ่งกำไรพุ่งแตะ 4 หมื่นล้านบาท

เปิดวิสัยทัศน์ 2030 โออาร์ เตรียมงบลงทุน 2 แสนล้านบาทถึงปึ 2573 คาดหวังกำไรแตะ 4 หมื่นล้านบาท เปิดกว้างรับพันธมิตรขยายธุรกิจทั้งใน-ต่างประเทศ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า โออาร์ เตรียมงบลงทุน 2 แสนล้านบาท นับจากนี้ถึงปี 2573 ภายใต้เป้าหมายปี 2573 จะมีกำไร (EBITDA) มากกว่า 40,000 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ 2030 โออาร์

ทั้งนี้ ผลกำไรดังกล่าว จะมาจากการเติบโตร่วมกับพันธมิตรของ โออาร์ ออยล์ 70% และกลุ่มนันออย 30% และส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอด้านรายได้ของบริษัทจะมาจาก กลุ่ม seamless Mobility 28% ไลฟ์สไตล์ 35% ต่างประเทศ 18% และโออาร์อินโนเวชัน 19%

วิสัยทัศน์ 2030 ‘โออาร์’ วางพันธกิจ 4 ด้าน

1. seamless Mobility การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเพื่อการเคลื่อนที่ เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะการเพิ่มสถานีชาร์จเป็นมากกว่า 7,000 แห่ง เพิ่มโซลาร์ รูฟ ในสถานประกอบการ และเพิ่มธุรกิจดูแล ซ่อมบำรุงรถอีวี ใน ฟิต ออโต้

2. ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เปลี่ยนจากความชำนาญเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในชีวิตผู้คน 24 ชั่วโมง โดยจะมาพร้อมกับพาร์ทเนอร์ชิพ โมเดล ตั้งเป้ามีผู้คนเข้าใช้บริการไม่ต่ำกว่า 14 ล้านรายต่อวัน ทั้งธุรกิจของโออาร์และร้านพาร์ทเนอร์

วิสัยทัศน์ 2030 โออาร์

3. ต่างประเทศ ปัจจุบันขยายใน 10 ประเทศ ด้วยการตั้งบริษัทย่อย เช่น กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ลงทุนเอง 100% ทำให้ใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้นแผนงานปี 2573 จะเปลี่ยนเป็น การหาพาร์ทเนอร์ เริ่มจากการส่งออกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น จากนั้นจะมองหาพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อลงทุนร่วมกัน

ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายภายในปี 2573 จะขยายตลาดไปในกว่า 100 ประเทศ พร้อมทั้งตั้งบริษัทร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 20 ประเทศ

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้านำแบรนด์ไทยไปต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 10 แบรนด์ หลัก ๆ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น พีทีที  ลูบริแคนท์ส ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ร้านซ่อม บำรุงรถยนต์ ฟิต ออโต้ รวมถึงแบรนด์ของพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพ

S 4448632

4. กลุ่มโออาร์อินโนเวชัน วางเป้าหมายร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อสังคมที่ดี โดยเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับโออาร์

นอกจากนี้ โออาร์ยังได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ คือ เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน หรือ Empowering All Toward Inclusive Growth เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ วิสัยทัศน์ 2030 โออาร์ ภายใต้ OR 2030 Goals

ทั้งนี้ เพื่อปรับตัวรับความท้าทายที่เกิดขึ้น 3 ด้าน คือ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม และช่องว่างทางสังคมของคนห่างกันมากขึ้น

จากวิสัยทัศน์ใหม่ และความท้าทายดังกล่าว โออาร์จึงตั้งเป้าหมายในปี 2030 หรือ OR 2030 Goals ใน 3 ด้าน คือ

1. การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (Living Community) ซึ่งครอบคลุมทั้งในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจ มากกว่า 15,000 ชุมชน หรือกว่า 12 ล้านชีวิต

2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

พร้อมกันนี้ ได้ตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutrality) ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593

3. การสร้างการเติบโต สร้างอาชีพ และการกระจายความมั่งคั่ง (Economic Prosperity) สู่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการขนาดย่อม (MSMEs) พนักงาน และชุมชนมากกว่า 1 ล้านราย ผ่านการเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เป็นหลัก

S 4391036

วางเป้าหมายเติบโตแบบ Outside-In

ขณะที่การเติบโตรูปแบบใหม่ของโออาร์ จะะเป็นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอก สนับสนุนกันและกันผ่านการใช้ Asset ที๋โออาร์มี ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ดิจิทัล และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การบริหารงานแบบมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การขยายฐานลูกค้า และการต่อยอดความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ของโออาร์ เป็นต้น

โออาร์ ต้องการสร้างจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็น Inclusive Growth Platform เพื่อรองรับการเติบโตร่วมกับพันธมิตรทุกขนาด โดยพัฒนาโมเดล OR Inclusive Partnership ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า พันธมิตร

ดังนั้น โออาร์จึงพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็สามารถเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน ตอบโจทย์การชีวิตในทุกรูปแบบ ตลอด 24 ชั่วโมง ร้านคาเฟ่ อเมซอน 3,500 สาขา มีฐานลูกค้าจาก บลู การ์ด 7.5 ล้านราย เป็นต้น

Concept Store ๒๑๐๗๑๓ 47

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo