Business

สภาฯผู้บริโภค โวยค่าโดยสารสายสีเขียว 65 บาทตลอดสาย ‘แพงเกิน’

สภาองค์กรของผู้บริโภค ค้าน กทม. คิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีเขียว 65 บาทตลอดสาย ลั่นแพงเกิน แถมไม่เคยชี้แจงที่มาของราคาค่าโดยสาร 65 บาท

เฟซบุ๊ก สภาองค์กรของผู้บริโภค โพสต์คัดค้านการคิดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 65 บาทตลอดสาย ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยระบุว่า

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีเขียว

จับตา มหาดไทยชง ครม. ลักไก่ ต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว ตอกย้ำความลำบาก ซ้ำเติมความทุกข์ประชาชน

สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้รับข้อมูลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ จะมีการเสนอ ครม. ครั้งที่ 9 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 30 ปี และยืนยันอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ 65 บาทตลอดสายนั้น

ค้านค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีเขียว 65 บาท แพงไป

สอบ. ย้ำความเห็นว่า ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงเกินไป ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าสาธารณะในชีวิตประจำวันได้ โดยย้ำว่ารัฐบาลต้องคำนึงถึงภาระค่าครองชีพ และภาระหนี้สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการแบกรับค่าโดยสารสูงสุดที่ 65 บาท

ประเด็นสำคัญคือ จนถึงปัจจุบัน กทม. ก็ยังไม่สามารถชี้แจงการคิดคำนวณหรือสะท้อนข้อเท็จจริงต้นทุนของราคาดังกล่าวว่ามาจากหลักการใด ซึ่งหากราคานี้ถูกพิจารณาผ่านและถูกนำมาใช้ จะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคจะต้องผูกมัดจ่ายค่าโดยสารในราคานี้ไปอีก 38 ปี จนกว่าจะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2602

สายสีเขียว

ในขณะที่ข้อเสนอของ กระทรวงคมนาคม ให้ใช้ราคาค่ารถไฟฟ้า 49.83 บาท ซึ่งจะทำให้มีกำไรส่งรัฐในปี 2602 ถึง 380,200 ล้านบาท

ดังนั้น สอบ.จึงขอคัดค้าน ครม.ที่จะต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวล่วงหน้าดังกล่าว เพราะจะเป็นการสร้างวิกฤตใหม่ซ้ำเติมประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปอีกอย่างน้อย 30 ปี (ปี 2573 – 2602)

พร้อมทั้งเสนอให้ ครม.ลดปัญหาค่าครองชีพและลดค่าบริการขนส่งมวลชนของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาระบบรถไฟฟ้า คงอัตราค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวไว้ที่ 44 บาทตลอดสายไปจนสิ้นสุดสัมปทานในปี 2572

โดยให้จัดเก็บค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท และหลังสิ้นสุดสัมปทานแล้วให้รัฐบาลเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 25 บาทตลอดสาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม