Business

เตือนอย่าทำผิด!! นายกฯ หวัง ‘คนละครึ่ง เฟส 4’ ช่วง 3 เดือน เงินสะพัดกว่า 7 หมื่นล้าน

นายกฯ ยินดีโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 กระตุ้น – ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงและต่อเนื่อง ช่วงการใช้จ่าย 3 เดือน คาดจะเติมเม็ดเงินในระบบสะพัดได้กว่า 7 หมื่นล้านบาท เตือนร้านค้า-ประชาชนใช้จ่ายตามเงื่อนไข ห้ามแลกเงินสดผิดกฎหมาย หลังตรวจพบโกงเงินคนละครึ่งแล้ว 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ล่าสุดมีการใช้จ่ายแล้ว (ข้อมูล วันที่ 4 ก.พ. 2565) มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 24.99 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 8,886.93 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

คนละครึ่ง เฟส 4

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 15.88 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,084.1 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 3,584.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 3,499.7 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 8.54 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 1,691.26 ล้านบาท

3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 0.57 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 111.57 ล้านบาท

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ว่า เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน  ขณะนี้ กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบพบหลักฐานผู้ประกอบการกระทำความผิดเงื่อนไขโครงการฯ ในลักษณะไม่มีการซื้อขายสินค้า หรือบริการจริง โดยได้มีการระงับสิทธิผู้ประกอบการดังกล่าวแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และอย่าหลงเชื่อการเชิญชวน ตามโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ไม่หวังดี ที่เสนอจะช่วยหาประโยชน์จากโครงการฯโดยไม่ได้ทำการซื้อขายสินค้า หรือบริการจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดด้วย

คนละครึ่ง เฟส 4
นายธนกร วังบุญคงชนะ

โครงการคนละครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก ไม่ได้มีลักษณะของการแจกเงินแต่เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนส่งต่อกำลังซื้อไปยังผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ฝากเตือนประชาชน-ร้านค้า ใช้จ่ายโครงการตามที่กำหนดไว้ ภาครัฐมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม หรือธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง  หากพบการกระทำความผิดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้อีก และมีโทษตามกฎหมายด้วย

ทั้งนี้ โครงการฯ เฟส 4 ใช้จ่ายได้ 3 เดือน  จะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2565 จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกเกือบ 7 หมื่นล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight