Business

‘ซีเค พาวเวอร์’ ตั้งเป้า 3 ปี ธุรกิจโตสองเท่า ผ่าน 3 การลงทุนใหม่ในต่างประเทศ เน้นพลังงานหมุนเวียน

ซีเค พาวเวอร์ ตั้งเป้าเติบโต 2 เท่า ภายใน 3 ปี ผ่าน 3 การลงทุนใหม่ในต่างประเทศ ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก พร้อมเดินหน้าร่วมสนับสนุนนโยบายประเทศ สู่การลดระดับคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนในระยะยาว

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีเค พาวเวอร์ (CKPower) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดเผยว่า ซีเค พาวเวอร์ มีแผนขยายขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นมากกว่า 2 เท่า ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีกประมาณ 2,800 เมกะวัตต์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ทั่วโลกหันไปผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

10 Wind

“ซีเค พาวเวอร์ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้ง ให้เป็น 4,800 เมกะวัตต์ ภายในปี  2567 โดยโครงการใหม่ทั้ง 6 นี้ จะเป็นการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ทั้งหมดของเรา จะมาจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม”

“ตามแผนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเรา เราตั้งเป้าที่จะเข้าไปขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ในต่างประเทศผ่าน 3 การลงทุนใหม่ ซึ่งทุกโครงการจะใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด”

นายธนวัฒน์ บอกด้วยว่า ภายในเวลา 5 ปีข้างหน้า ซีเค พาวเวอร์ จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอีกกว่าสิบเท่าตัว หรือที่ 330 เมกะวัตต์ ทั้งในระยะเวลาเดียวกันนี้ ก็จะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขึ้นอีกสองเท่า กลายเป็น 700 เมกะวัตต์ ซึ่งในที่สุด จะส่งผลให้ 95% ของไฟฟ้าที่บริษัทผลิตทั้งหมด มาจากการใช้พลังงานหมุนเวียน

8 Wind

เขาบอกว่า การที่ประเทศต่างๆ ในที่ประชุม COP26 เมื่อปลายปีที่แล้ว ตัดสินใจร่วมมือกัน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และกำหนดให้ปี  2563 เป็นปีเริ่มต้นของการเดินหน้าภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก และส่งผลในเชิงบวกต่อกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาว ที่ซีเค พาวเวอร์ วางไว้

ประสบการณ์ที่ยาวนานของบริษัท ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากเทรนด์การผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต และในขณะเดียวกัน การที่ซีเคพาวเวอร์ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีระดับคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ต่ำที่สุดรายหนึ่ง จะทำให้บริษัทมีส่วนช่วยสนับสนุนเรื่องการลดคาร์บอนของประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยเช่นกัน

3 Solar

แนวโน้มอื่น ๆ ที่นายธนวัฒน์ ระบุว่า จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความต้องการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ได้แก่ การที่รัฐบาล และบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก ต่างเห็นพ้องต้องกันมากยิ่งขึ้น ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน ในฐานะเป็นเครื่องมือเชิงนโยบาย ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ นอกเหนือไปจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายธนวัฒน์ เสริมว่า ซีเค พาวเวอร์ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในระดับต่ำเพียง 0.67 เท่า ขณะเดียวกันก็มีงบดุลที่แข็งแกร่ง พร้อมกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ จากสัญญาจำหน่ายกระแสไฟฟ้าระยะยาวที่ทำกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

4 Solar

ทั้งนี้ ซีเค พาวเวอร์ มีรายได้รวมในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 อยู่ที่ 2,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17.7% และมีรายได้รวมงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ที่ 6,905 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.6% กำไรสุทธิงวด 9 เดือนปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 2,056 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 397 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม