Business

บินปฐมฤกษ์! สนามบินเบตง กพท.เร่งออกใบรับรอง-ปัด ‘นกแอร์’ รับประกันที่นั่ง 75%

คมนาคม เตรียมพร้อมเปิด “สนามบินเบตง” กพท.ยันออกใบรับรองสนามบินได้สัปดาห์หน้า  พร้อมอนุมัติเส้นทางบินให้ “นกแอร์”  กรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ย้ำประกันที่นั่งไม่ได้ แต่พร้อมหนุนลดค่าธรรมเนียมส่วนอื่นช่วย 

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เปิดเผยว่าตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการและมอบหมายตนรับผิดชอบการกำกับ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงโดยเร็ว เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพื่อความมั่นคงของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง

โดยได้จัดประชุมติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง ไปเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT กรมท่อากาศยาน (ทย.) สายการบินนกแอร์ รวมทั้ง ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลกับ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง

สนามบินเบตง

ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานเบตงในด้านกายภาพ อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร และความพร้อมของหน่วยงานกำกับดูแลในการออกใบรับรอง การดำเนินงานสนามบินสาธารณะ รวมทั้ง ความพร้อมของสายการบินนกแอร์ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีผลการประชุม ดังนี้

1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้มีที่ประชุมทราบว่า การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตง คาดว่าจะสามารถออกใบรับรองฯ ให้ได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2565  ที่ผ่านมาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติเส้นทางบิน กรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ให้แก่สายการบินนกแอร์เรียบร้อยแล้ว

สนามบินเบตง

2. สายการบินนกแอร์ยืนยันความพร้อม ที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ด้วยอากาศยานประเภท Q40O จำนวน 86 ที่นั่ง โดยขอความอนุเคราะห์ เรื่องการประกันที่นั่ง 75% ที่ประชุมได้ให้จังหวัดยะลา จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง และสายการบินนกแอร์ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามกำหนด และให้เกิดความชัดเจน

ส่วนของการประกันที่นั่งว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ภาครัฐจะสนับสนุน ผลักดันกิจกรรมในการท่องเที่ยว ลดค่าธรรมเนียม อย่างเต็มที่ โดยจังหวัดยะลารับเป็นหน่วยงานในการประสานระหว่างสายการบินนกแอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อำเภอเบตง เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้สายการบินนกแอร์ จะพยายามเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการภายหลังได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight