Business

สปสช. แจงแนวทางเบิกค่าอาหาร HI สมาคมภัตตาคารไทยโดดร่วมวงจัดส่ง

สปสช.แจงแนวทางเบิกค่าอาหาร HI สะดวกขึ้น ด้านสมาคมภัตตาคารไทย ร่วมวงเพิ่มทางเลือกจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน

พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานบริหารกองทุน สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ที่ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งส่วนมากผู้ติดเชื้อ 90-95% ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย

เบิกค่าอาหาร HI

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศนโยบายรักษาที่บ้าน (Home Isolation หรือ HI) และการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation หรือ CI) เป็นทางเลือกแรก

สำหรับ สปสช.เป็นกองทุนสำหรับจ่ายค่ารักษา รวมถึงค่าอาหารด้วยในราคา 400 บาท/วัน โดยกรณีเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมค่าอาหารจะจ่ายอยู่ 1,000 บาท/วัน แต่ถ้าจัดบริการรักษาพยาบาลอย่างเดียวไม่รวมค่าอาหารจะจ่ายที่ 600 /วัน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 วัน

ปรับแนวทางเบิกค่าอาหาร HI เริ่ม 1 มีนาคม 2565

นอกจากนี้ จะมีการปรับหลักเกณฑ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 นี้ โดยปรับเป็นการเหมาจ่ายต่อการให้บริการผู้ป่วย 1 ราย กรณีรักษา 7 วันขึ้นไป จ่ายค่าดูแลรวมค่าอาหาร 12,000 บาท แต่หากไม่รวมค่าอาหารจะอยู่ที่ 8,000 บาท

จากการติดตามประเมินผลการจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบ HI ในการระบาดระลอกที่ 4 เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา พบปัญหาว่ามีผู้ป่วย HI 27.76% ที่ไม่ได้รับอาหารเลย อีก 5.6% ได้รับอาหารเป็นบางวัน และอีก 66.63% ได้รับอาหารทุกวัน

ส่วนการรับมือการระบาดระลอกที่ 5 นี้ สปสช.พยายามลดส่วนที่ไม่ได้รับอาหารให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบปัญหาการเบิกจ่ายค่าอาหารจากผู้ประกอบการ เช่น ไม่พบหลักฐานการจัดส่งอาหารหรือรับอาหารตามวันที่ขอเบิก หรือ มีหลักฐานการจัดซื้ออาหารแต่ไม่พบหลักฐานการบริการอาหารรายบุคคล หรือส่งภาพหลักฐานหน้าจอการสนทนาทางไลน์ซึ่งไม่มีวันที่และ Line ID ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ติดเชื้อจริง

สปสช. 3

ดังนั้นเพื่อความราบรื่นในการเบิกจ่ายค่าอาหาร ผู้ประกอบการควรมีหลักฐานที่บ่งบอกชื่อ-นามส่งสกุลผู้ติดเชื้อ หรือหลักฐานการจัดอาหารจากผู้ผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิกเป็นรายบุคคล หรือหลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อหรือญาติ เพื่อให้การจ่ายเงินค่าอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า ในส่วนของการจัดส่งอาหารแก่ผู้ป่วยในระบบ Hl ทางสมาคมฯสามารถเป็นโซลูชั่น หรือตัวกลางแก่หน่วยบริการในการจัดหาอาหารและการขนส่ง

นอกจากประกอบอาหารและจัดส่งแล้ว สมาคมฯ ยังมีแพล็ตฟอร์มอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น มีแอปพลิเคชัน “ปันสุข” ซึ่งผู้ป่วยสามารถติดตามได้ว่าอาหารส่งถึงไหนแล้ว แจ้งการแพ้อาหาร บริการ Call Center และมีการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 12 เดือน รวมทั้งมีเครือข่ายสมาชิกร้านอาหาร

ในการระบาดรอบที่ผ่านมา สมาคมภัตตาคารไทย เป็นหัวเรือใหญ่ในการรวบรวมผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ดูแล ได้ประมาณ 270,000 คน ใน กทม. สามารถทำได้ 30,000 กล่อง ส่วนในต่างจังหวัดก็มีสมาคม/ชมรมร้านอาหารในทุกจังหวัด

ฐนิวรรณ กุลมงคล
ฐนิวรรณ กุลมงคล

อย่างไรก็ตาม พบปัญหาในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาว่า รัฐสนับสนุนค่าอาหารที่ 400 บาท/3 มื้อ แต่มีผู้ที่ได้รับงานจากโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้วมาจ้างต่อในราคา 145 บาท/3 มื้อ หรือมื้อละ 45-50 บาท จึงทำให้บางส่วนได้อาหารตามราคา

ดังนั้นทั้งผู้ป่วยและผู้ประกอบการควรจะได้ทราบสิทธิที่รัฐบาลดูแล นอกจากนี้ ในขั้นตอนในการส่งมอบงานต้องมีการใช้เอกสารจำนวนมากตามระบบราชการ มีต้นทุนค่าบริหารจัดการ จึงอยากฝาก สปสช. กำหนดเป็นนโยบายในภาพใหญ่ให้สามารถใช้ระบบออนไลน์ในการส่งมอบงานได้ และลดระยะเวลาการเบิกเงินจากเดิม 60 วัน

พญ.กฤติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของปัญหาการเบิกจ่ายค่าอาหารล่าช้า เนื่องจากตามระเบียบแล้ว สปสช.สามารถจ่ายเงินให้เฉพาะหน่วยบริการ ดังนั้นเงินค่าอาหารจะถูกจ่ายไปที่โรงพยาบาล แล้วจึงเป็นกระบวนการภายในของโรงพยาบาลที่จะเบิกจ่ายเงินแก่ร้านอาหาร

ด้วยความที่ระบบ Home Isolation เป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาอาจมีความติดขัด แต่ สปสช. ได้รับทราบปัญหาและได้แก้ปัญหาแล้ว ด้วยการให้แยกค่ารักษา นำเข้าบัญชีเงินบำรุงของโรงพยาบาล ส่วนค่าอาหารสำหรับ HI ให้ทำเป็นเงินรับฝาก เพื่อให้ร้านอาหารสามารถเบิกได้เลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม