Business

เครือข่ายเเรงงานฯ จี้รัฐแก้ของแพง เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ-เบี้ยคนชรา-เงินสงเคราะห์บุตร

เครือข่ายเเรงงานฯ บุกทำเนียบ ยื่น 3 ข้อเสนอ แก้ของแพง เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ เพิ่มเบี้ยคนชรา เงินสงเคราะห์บุตร และลดราคาสินค้า สอบสาเหตุหมูแพง

วันนี้ (18 มกราคม 2565) เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ได้รวมตัวกันเดินทางไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล หามาตรการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน โดยยื่นข้อเสนอ 3 ข้อ ดังนี้

เครือข่ายเเรงงานฯ

1. ลดค่าใช้จ่าย ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันและลดค่าเทอมลง 50%

2. เพิ่มรายได้ เพิ่มเบี้ยคนชราเป็นเดือนละ 3,000 บาท เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 425 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเดือนเป็นละ 1,200 บาท

แรงงาน

3. ลดราคาสินค้า แก้ปัญหาผูกขาด พร้อมให้มีการตรวจสอบการปกปิดข้อมูลเรื่องโรคระบาดหมู และการกักตุนสินค้า และให้มีมาตรการเยียวยาค่าเสียหายให้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ ผู้ชุมนุม ระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลเเก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ควบคุมราคาสินค้า เเละมีความจริงใจในการเเก้ปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมาสินค้ามีการปรับขึ้นราคาเเล้ว 80% ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม