Business

กองพลทหารราบที่ 5 ส่งรถพุ่มพวงทหาร ขายหมู ไข่ ผัก ราคาถูก สู้วิกฤติของแพง

ช.พัน.5 พล.ร.5 จัดรถพุ่มพวงทหาร ออกจำหน่ายเนื้อหมูและผักสดราคาถูก จากศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตหมูแพง

กองทัพภาคที่ 4 โพสต์เพจเฟซบุ๊ก โดยศูนย์เศรษกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 5 จัดรถพุ่มพวงทหาร จำหน่ายหมู ไข่ ผักราคาถูก ช่วยค่าครองชีพชาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระบุว่า

รถทหาร1

จากวิกฤตการณ์ราคาเนื้อหมูมีราคาแพง รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ล่าสุด ศูนย์เศรษกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ได้นำผลผลิตของโครงการ ฯ ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยนำรถยนต์ปิคอัพของหน่วย มาดัดแปลงเป็นรถขายกับข้าวหรือรถพุ่มพวง ภายใต้ชื่อ โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน

ทหาร

พร้อมกันนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย  เนื้อสุกรหรือเนื้อหมู โดยเนื้อหมูสด จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 89 บาท ไข่ไก่ แผงละ 79 บาท ผักปลอดสารพิษ ในราคา 5 บาท รวมถึงพืชผักอื่น ๆ เช่น กล้วย ถั่วฝักยาว ฟักเขียว

สำหรับจุดจำหน่าย จะวางจำหน่ายภายในศูนย์ ฯ ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1 จุด และออกจำหน่ายโดยจัดรถพุ่มพวงออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาซื้อไปบริโภคเป็นจำนวนมาก

หมู 3

ทั้งนี้ เป็นไปตามตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ค่ายทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยนำผลผลิตภายในโครงการ ฯ ออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน

3 5

อ่านข่าวเพิ่มเติม