Business

‘บิ๊กตู่’ ย้ำพัฒนาแรงงานป้อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พอใจเด็กไทยเลือกเรียนเพิ่ม

นายกฯ พอใจแนวโน้มนักศึกษาเลือกเรียนสาขาเกี่ยวเนื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่ม หลัง กยศ. ลดเงินต้น-ดอกเบี้ย 30-50% ย้ำเดินหน้าเร่งพัฒนาแรงงาน ป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาแรงงาน ทั้งแรงงานที่ในระบบปัจจุบัน และแรงงานใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษา

LINE ALBUM กยศ. ๒๒๐๑๑๕

ทั้งนี้ ได้รับทราบรายงานว่า หลังจากรัฐบาลได้กำหนดให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม หน่วยงานที่ดูแลหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ได้มีการเปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายมากขึ้น

ในส่วนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายงานว่า กยศ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน กยศ. ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 ทำให้มีนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เลือกเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

กยศ. รายงานจำนวนผู้กู้ยืมตามโครงการฯ ว่า ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการมีผู้กู้ยืมทั้งระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตามโครงการฯ จำนวน 28,622 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29,547 คน และเพิ่มอย่างก้าวกระโดดในปี 2564 เป็น 82,114 คน รวม 3 ปี 140,283 คน รวมเป็นเงินให้กู้ยืม 9,032.36 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ผู้กู้ยืมที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนการศึกษาปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 จำนวน 13,390 คน 13,118 คน และ 57,621 คน ตามลำดับ รวม 3 ปี 84,129 คน วงเงินกู้ยืมรวม 6,587.63 ล้านบาท

ขณะที่สายอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. รวมกันระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 มีจำนวนผู้กู้ยืม 15,232 คน 16,429 คน 24,493 คน ตามลำดับ รวม 3 ปี 56,154 คน วงเงินกู้รวม 2,444.72 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรีพอใจกับแนวโน้มจำนวนผู้เลือกเรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การส่งเสริมว่าเรามีจะมีแรงงานสนับสนุนที่เพียงพอ

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลจะเร่งรัดโครงการต่าง ๆ เพื่อการ up-skill re-skill แรงงานในระบบปัจจุบัน และผลิตแรงงานใหม่ให้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยปีเป้าหมายสำคัญคือการนำประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

LINE ALBUM แรงงานพนักงานออฟฟิศไทยมีงานทำ ๒๒๐๑๑๕

สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ ของ กยศ. ได้ลดเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับนักศึกษาที่เลือกในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

  • อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
  • อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • แปรรูปอาหาร
  • หุ่นยนต์
  • การบินและโลจิสติกส์
  • เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  • ดิจิทัล
  • การแพทย์ครบวงจร

สำหรับกลุ่ม 3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง พาณิชย์นาวีและ โลจิสติกส์

ผู้จบการศึกษาในสาขาที่กำหนดนี้ กรณีระดับอาชีวศึกษา กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% และได้ส่วนลดเงินต้น 50% ส่วนระดับปริญญาตรี กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% และได้ส่วนลดเงินต้น 30% โดย กยศ.ดำเนินโครงการนี้ 5 ปีการศึกษา ระหว่างปี 2562-2566

อ่านข่าวเพิ่มเติม