Business

‘ศักดิ์สยาม’ เผยการเดินทางช่วงปีใหม่ ‘อุบัติเหตุ-ผู้เสียชีวิต’ ลดลงจากปีก่อน

“ศักดิ์สยาม” เผยช่วงเทศกาลปีใหม่ พบประชาชนเดินทาง “รถโดยสาร-รถไฟ-เรือ-เครื่องบิน” กว่า 9.39 ล้านคน ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพฯกว่า 16.07 ล้านคัน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 5.6% ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 63 ครั้ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าหลังจากได้มอบหมายหน่วยงานปฏิบัติบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2565 ทั้งในระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศ โดยหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  2565

2473820 1
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ระยะเวลารวม 7 วัน ทางกระทรวงคมนาคมได้ให้หน่วยงานสังกัด อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกำกับดูแลความปลอดภัยประชาชน ทั้งในระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศ เพื่อให้การเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนทุกภูมิภาค ทั่วประเทศสะดวกสบายที่สุด

อย่างไรก็ตาม จากสถิติการเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล พบว่า มีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 16.07 ล้านคัน รวมถึงมีประชาชนเดินทางโดยใช้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสาร รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน จำนวน 9.39 ล้าน คน-เที่ยว

Road Accident e1641880566388

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการเดินทางบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งหมด 1,651 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 14 ครั้งต่อวัน หรือ 5.6% มีผู้เสียชีวิต จำนวน 193 คน ลดลงจากปีก่อน 12 คนต่อวัน หรือ 31% บาดเจ็บ จำนวน 1,801 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ประมาณ 9 คนต่อวัน หรือ 3.63% จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สุพรรณบุรี จำนวน 63 ครั้ง

Public Acc65 e1641880575412

ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด (65.87%) และรองลงมา ได้แก่ ตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาแล้วขับ ตามลำดับ โดยจุดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ บริเวณทางตรง สถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ยังพบว่า มีอุบัติเหตุทางรถไฟ รวม 6 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย และบาดเจ็บ 3 คน ส่วนการเดินทางทางน้ำและทางอากาศ ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight