Business

เช็คด่วน!! เงินอุดหนุนนายจ้าง งวดเดือนธันวาคม โอนแล้ววันนี้ 8,219 ล้าน

กระทรวงแรงงาน จ่ายเงินอุดหนุนนายจ้าง โครงการช่วย SMEs งวดเดือนธันวาคม วันนี้ รวมกว่า 8,219 ล้านบาท “สุชาติ” เผยนายจ้างยังได้รับเงินอีก 1 งวดเดือนมกราคม 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยนายจ้าง สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนนายจ้าง

ทั้งนี้ ได้สั่งการ กระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนายจ้างตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs งวดเดือนธันวาคม 2564 ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64 เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐไปเสริมสภาพคล่อง เป็นทุนหมุนเวียนในการขับเคลื่อนกิจการรับปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึง

สำหรับรอบอุดหนุนงวดแรกเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้แบ่งจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 2 รอบ หากเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนายจ้างจะได้รับเงินวันที่ 30 ของเดือน แต่หากเป็นบัญชีธนาคารอื่น ๆ จะได้รับเงินวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

ส่วนงวดเดือนธันวาคม ได้จ่ายเงินอุดหนุนแก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในวันนี้ (30 ธ.ค. 64) จำนวน 182,312 ราย ที่มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 2,739,797 คน เป็นยอดเงินอุดหนุนทั้งสิ้นกว่า 8,219 ล้านบาท และยังเหลือการรับเงินอุดหนุนในเดือนสุดท้าย งวดเดือนมกราคม 2565 อีก 1 งวด

นอกจากนี้ หากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน ตามจำนวนการจ้างงานจริง

สุชาติ ชมกลิ่น
สุชาติ ชมกลิ่น

จากวันที่ 16 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2564 มีการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 61,571 คน แบ่งเป็น

  • กิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1350 คน) จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 42,770 คน
  • กิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 51-200 คน) จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 18,764 คน
  • กิจการที่เดิมจ้างเฉพาะแรงงานข้ามชาติ มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่ม 37 คน

ยประเภทกิจการที่มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่ม 5 อันดับแรก ได้แก่ กิจการโรงแรม รีสอร์ท กิจการรักษาความปลอดภัย กิจการบริการทำความสะอาดอาคาร กิจการภัตตาคารร้านอาหาร และกิจการร้านสะดวกซื้อ

สรุปปัญหาโอนเงินอุดหนุนนายจ้างไม่สำเร็จ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับเงิน จากการโอนเงินไม่สำเร็จ โดยมีสาเหตุ ดังนี้

  • บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน
  • บัญชีปิดแล้ว
  • บัญชีติดเงื่อนไขในการโอนเงินเข้า
  • บัญชีเงินฝากแบบพิเศษไม่สามารถรับเงินจากการโอนได้
  • บัญชีเงินฝากแบบประจำไม่สามารถรับเงินจากการโอนได้
  • บัญชีตั้งเงื่อนไขจำนวนเงินในบัญชีต้องไม่เกิน 1,000 บาท
  • หมายเลขบัญชีไม่ถูกต้อง

หากเกิดปัญหาดังกล่าว นายจ้าง สถานประกอบการต้องติดต่อธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อตรวจสอบ แก้ไข หรือติดต่อสอบถาม ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานเพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือแนบรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo