Business

เช็คให้ไว!! รับเงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชี 9 ธันวาคม ใครมีสิทธิบ้าง

ไทม์ไลน์รับเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชี 9 ธันวาคมนี้ 600 บาท เช็คเลยใครมีสิทธิบ้าง พร้อมวิธีตรวจสอบสิทธิ ที่นี่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดโอนเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร ประจำรอบเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รับเงินอุดหนุนบุตร

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุน เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากมีการจ่ายเงินไปแล้ว

ผู้มีสิทธิรับเงิน

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุน ภายใน 25 พฤศจิกายน 2564

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

สามารถตรวจสอบได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือที่ลิงก์  http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

เงินอุดหนุนบุตร

วิธีการจ่ายเงิน

จ่ายตรงงวด และจ่ายตกเบิก จำนวน 600 บาทต่อเดือน

จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิของแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่มายื่นขอรับสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สิทธิที่ได้รับจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ไม่ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยโทร.ที่เบอร์ติดต่อโดยตรง 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5250 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม