Business

เดือนพ.ย.ร้องช้อปออนไลน์พุ่ง รวม 11 เดือน ยอดร้องเรียนทำนิวไฮ 33,080 ครั้ง

ดีอีเอส เผยเดือนพฤศจิกายน พบปัญหานักช้อปออนไลน์ 40% ไม่ได้รับสินค้า เฟซบุ๊กยังเป็นช่องทางที่ถูกร้องเรียนมากสุดกว่า 80% ส่วนยอดร้องเรียนปัญหาซื้อขายออนไลน์รอบ 11 เดือนของปี 64 ทะลุ 33,080 ครั้ง

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า จากรายงานของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212 OCC สถานการณ์ปัญหาการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวนการร้องเรียนอยู่ที่ 4,772 ครั้ง โดยปัญหามากสุด คือ ไม่ได้รับสินค้า (หลอกลวง) ถึง 40% ตามมาด้วยสินค้าไม่ตรงปก ไม่ตรงตามโฆษณา 30%

ช้อปปิ้งออนไลน์

นอกเหนือจากนี้ ได้แก่ ปรึกษาด้านการซื้อขายออนไลน์ 14% ได้รับสินค้าชำรุด 4% สอบถามขั้นตอนการแจ้งร้องเรียนหลักฐานที่ต้องใช้ 2% ได้รับสินค้าผิดกฎหมาย (สินค้าปลอม) 1% และได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด 1%

ด้านช่องทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ได้รับการร้องเรียนมากสุด ได้แก่ เฟซบุ๊ก 82.1% ตามมาด้วยเว็บไซต์ 5.6% อินสตาแกรม (ไอจี) 3.5% แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ (อี-มาร์เก็ตเพลส) 3.3% และไลน์ 2.4%

สำหรับประเภทสินค้าที่ได้รับการร้องเรียนมากสุด คือ สินค้าแฟชั่น 23.7% ของใช้ในบ้าน 20.9% อุปกรณ์ไอที18.3% อาหารและเครื่องดื่ม 11.7% สินค้าประดับยนต์ (อุปกรณ์) 6.8%

ขณะที่ มูลค่าการซื้อขายที่มีการร้องเรียน 3 อันดับแรก อยู่ในช่วงราคา 1,001-2,000 บาท ตามมาด้วย 501-1,000 บาท และมากกว่า 10,000 บาท ซึ่งปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าราคาหลักหมื่นส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทไอที เช่น โทรศัพท์มือถือ

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์
เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์

สำหรับเดือน มกราคม-พฤศจิกายน 2564 มีประชาชนร้องเรียนและติดต่อเข้ามารวม 48,513 ครั้ง โดยเป็นการร้องเรียนปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ถึง 33,080 ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 50% จากสถิติทั้งปี 63 ที่มีจำนวน 20,619 ครั้ง

ส่วนปัญหาออนไลน์อันดับรองๆ ลงมา ได้แก่ เว็บไซต์ผิดกฎหมาย 10,658 ครั้ง ปัญหาอื่น ๆ สอบถามข้อสงสัย 2,798 ครั้ง ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ 1,588 ครั้ง และปัญหาข้อสงสัยด้านกฎหมายไอซีที 389 ครั้ง

จากการเปรียบเทียบข้อมูลกับปีก่อนหน้า พบว่าปัญหาซื้อขายออนไลน์ ทะยานขึ้นตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2564 โดยเมื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาเป็นรายเดือน เมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา พบจำนวนการร้องเรียนที่ทำสถิติสูงถึง 5,476 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ดีอีเอสได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค โดยเมื่อประมวลข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์ตั้งแต่ต้นปี รวมจำนวนเรื่องได้ทั้งหมด10,248 เรื่อง และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว 80%

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหา แจ้งเบาะแส หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์ ได้ผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้ สายด่วนโทร. 1212 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ 1212OCC.com เพจเฟซบุ๊ก: ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC และสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม