Business

ผู้ว่าฯอัศวิน ย้ำร้านอาหาร เข้ม Covid Free Setting ก่อนขยายดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ว่าอัศวิน กำชับสถานประกอบการ ต้องเข้มมาตรการ Covid Free Setting ก่อนเปิดให้นั่งดื่มสุราถึง 5 ทุ่ม 1 ธันวาคมนี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) โดยต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

Covid Free Setting

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ โดยร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47)

กรุงเทพมหานคร ได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ และทหาร ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้คำแนะนำร้านต่าง ๆ และคุมเข้ม ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการ แต่จะปรับปรุงเปิดให้บริการจำหน่ายเฉพาะอาหาร เพื่อให้สามารถเปิดกิจการได้

ทางสำนักงานเขตและชุดบูรณาการ จะลงพื้นที่ออกตรวจให้คำแนะนำ ตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting อย่างเข้มงวด

ผู้ว่าฯอัศวิน
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

พร้อมกันนี้ ได้จัดตั้งชุดบูรณาการเพื่อตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเปิดสถานที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกอ.รมน.

ทั้งนี้ เพื่อติดตามตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหาร และสถานประกอบการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) ตามมาตรการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา

ร้าน

จากผลการตรวจการควบคุมโควิด-19 ของชุดปฏิบัติการร่วม ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2564 จากจำนวนสถานที่ทั้งหมด 15,840 แห่ง จำนวนที่ตรวจ 9,840 ครั้ง ได้ดำเนินการตักเตือน 638 ราย ดำเนินคดี 6 ราย และสั่งปิด 1 ราย

ในส่วนของผลการตรวจร้านอาหาร พบว่า มี SHA 2,436 แห่ง ไม่มี SHA 5,398 แห่ง มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,777 แห่ง ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6,057 แห่ง มี Thai Stop Covid Plus (TSC Plus) 450 แห่ง ไม่มี TSC Plus 672 แห่ง

ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการตักเตือนกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 71 แห่ง พบการจำหน่ายเกินเวลาที่กำหนด 13 แห่ง และมีการดื่มสุรา 172 แห่ง (ไม่มี SHA)

อ่านข่าวเพิ่มเติม