Business

โดนแล้ว!! รถร่วม VIP ทิพย์ ขายตั๋วเกินราคา สั่งปรับ 5,000 บาท หยุดวิ่ง 15 วัน

ขนส่ง สั่งปรับ 5,000 บาท พักใช้รถ 15 วัน ฐานขายตั๋วเกินราคา จบปัญหาผู้โดยสารร้องเรียน จองตั๋วรถร่วม VIP ทิพย์ ไม่ได้ที่นั่งตามระบุ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีมีผู้โดยสารร้องเรียนประเด็น VIP ทิพย์ จองตั๋วรถร่วมฯ 32 ที่นั่ง แต่ได้นั่งรถไม่ใช่แบบที่ระบุไว้ ทั้งที่จองตั๋วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

VIP ทิพย์

ทั้งนี้ บขส. ในฐานะผู้กำกับดูแลการให้บริการของรถร่วมเอกชน ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และได้มอบหมายให้นางวราภรณ์ ชัยฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บขส. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที พบว่า รถร่วมฯ คันดังกล่าว เป็นของ บริษัท ไทยศรีราม และได้กระทำผิดจริงฐานจำหน่ายตั๋วเกินราคา

ดังนั้น จึงได้ดำเนินการตามระเบียบของ บขส. โดยปรับเป็นเงิน 5,000 บาท และเพิ่มโทษให้หยุดพักรถ โดยห้ามนำรถมาวิ่ง เป็นเวลา 15 วัน

ขนส่ง 2

กระทรวงคมนาคม และ บขส. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้กำชับไปยังผู้ประกอบการรถร่วมฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและร้องเรียนบริการได้ที่ call center 1490 เรียก บขส.

อ่านข่าวเพิ่มเติม