Business

องค์กรเจอแน่!! ปัญหาคนเก่งถูกแย่งตัว อเด็คโก้ แนะปรับตัว 3 ด้านรักษาทาเลนต์

อเด็คโก้ คาดปีหน้าองค์กรเจอปัญหาคนเก่งถูกแย่งตัว แม้อัตราการว่างงานสูง แนะองค์กรปรับตัวสามด้านป้องกันกระแสการลาออกของแรงงานจำนวนมาก ที่เกิดในหลายประเทศทั่วโลก

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานผู้บริหาร กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย เอเจนซี่ผู้ให้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เปิดเผยว่า จากกระแส the great resignation หรือปรากฎการณ์การลาออกของแรงงานจำนวนมากที่เกิดในหลายประเทศทั่วโลก แม้ว่าอาจยังไม่เกิดขึ้นที่ไทยเร็วๆ นี้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในระยะยาว

246686

ทั้งนี้ ในต่างประเทศที่เกิดการลาออกอย่างมหาศาลนั้น เกิดจากที่มุมมองด้านชีวิตและการทำงานของพนักงานเปลี่ยนไปในช่วงโควิด ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเร็วและมีรัฐสวัสดิการที่ดี ทำให้เมื่อตัดสินใจลาออกยังสามารถดำรงชีพได้หรือมีช่องทางที่จะประกอบอาชีพใหม่ได้

สำหรับแรงงานไทย มีปัจจัยสนับสนุนในด้านนี้น้อย จึงทำให้ตัดสินใจลาออกได้ยากกว่า ดังนั้นในภาพรวมไทยอาจจะยังไม่เข้าสู่ภาวะ the great resignation เร็วๆ นี้ แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าองค์กรอาจต้องเจอกับปัญหาการขาดแคลนทาเลนท์บางเซคเตอร์ โดยในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ คนเก่งที่มีทักษะเป็นที่ต้องการของตลาดจะถูกแย่งตัว ส่วนพนักงานภาคบริการที่เคยถูกเลิกจ้างไปบางส่วนก็ลังเลที่จะหวนกลับมาทำอาชีพเดิมอีกจึงทำให้องค์กรหาคนมาทำงานได้ยากขึ้น

จากการที่ อเด็คโก้ ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรกับลูกค้าองค์กร พบแนวโน้มว่าพนักงานที่เก่งและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และผู้ที่มีทักษะเฉพาะทาง จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นมากเมื่อเปลี่ยนงานใหม่

246368
ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์

ทั้งนี้เป็นเพราะในปีนี้หลายองค์กร มุ่งจะฟื้นฟูธุรกิจหลังจากที่ขาดทุนมานาน ทำให้ต้องเร่งหาคนเก่งเข้ามาขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างเช่น เทคโนโลยี สุขภาพ e-commerce ที่ต้องการหาคนเก่งมาเสริมทัพ

ส่วนในภาคบริการ พบว่าธุรกิจด้านค้าปลีกเช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ก็เริ่มกลับมาสรรหาพนักงานอีกครั้งจากมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลในช่วงปลายปี โดยเป็นการเพิ่มกำลังคนแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมปรับตามสถานการณ์

อย่างไรก็ดี มีแรงงานจำนวนไม่น้อยที่กลับต่างจังหวัดไปก่อนหน้านี้ และลังเลที่จะกลับมาทำงานเดิมในกรุงเทพ หรือบางส่วนไม่อยากกลับมา และอาจเปลี่ยนอาชีพไปแล้ว ทำให้องค์กรพบอุปสรรคและความท้าทายในการสรรหาโดยเฉพาะพนักงานที่มีฝีมือ ประสบการณ์และความชำนาญพร้อมกลับมาฟื้นฟูธุรกิจให้ไปต่อได้

ขณะที่ในปีหน้าองค์กร ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียพนักงานเก่ง ๆ ไปให้กับองค์กรอื่น จึงควรมีมาตรการในการรักษาทาเลนท์ที่เข้มข้นขึ้น ด้วยกลยุทธ์ 3 ด้านคือ

246683

1. ค่าตอบแทน โดยองค์กรควรมีการปรับอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม มีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ

2. work-life balance ปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นเพื่อให้พนักงานมีสมดุลในการใช้ชีวิตมากขึ้น เพราะจากการสำรวจของ เราพบว่าพนักงานให้ความสำคัญกับ work-life balance มากถึง 80% โดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับค่าตอบแทน

ดังนั้นหากองค์กรสามารถมอบ work-life balance ให้กับพนักงานได้ก็จะช่วยรั้งทาเลนท์ให้อยู่กับองค์กรต่อไป

3. การบริหารงานของหัวหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน องค์กรควรเทรนหัวหน้าให้มีทักษะในการบริหารพนักงานแบบ remote working มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการบริหารแบบ micro management

การจัดการ workload ที่ไม่เหมาะสม ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานจำนวนมากหมดไฟและมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่ในปีหน้าหากมีโอกาสเข้ามา

อ่านข่าวเพิ่มเติม