Business

เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายกฯ ให้ของขวัญปีใหม่คนไทย 15 ล้านคน

นายกฯ สั่งคลัง เร่งโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่คนไทย คาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ 15 ล้านคน เปิดจุดลงทะเบียนแก้ปัญหาคนไม่มีมือถือ เพิ่มหลักเกณฑ์คัดกรอง 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้ กระทรวงการคลัง ทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง

LINE ALBUM บัตรคนจน ๒๑๑๑๒๑

ทั้งนี้ ความคืบหน้าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้จ่าย

นอกจากนี้ จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบัน จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วย

ขณะที่ กระทรวงการคลัง ได้เตรียมจ้างนักศึกษาที่จบใหม่ประมาณ 10,000 คน เพื่อประจำจุดลงทะเบียน ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้มาลงทะเบียน รวมทั้งการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน

ธนกร 91164
นายธนกร วังบุญคงชนะ

สำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะเปิดรับทั้งคนใหม่ และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่ประมาณ 13.6 ล้านคน

ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรอง เช่น เพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วย นอกจากนี้จะมีเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้รอบคอบก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณา เพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยรัฐบาลมีความตั้งใจอยากให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบรัดกุม และต้องชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

อ่านข่าวเพิ่มเติม