Business

‘ทีดับบลิว’ฟ้องละเมิดสิทธิจัด ‘มิสยูนิเวิร์ส’ เรียกชดเชย 600 ล้าน


ทีดับบลิว อินเวสเมนท์กรุ๊ป ยื่นฟ้องศาล กรณีอดีตหุ้นส่วนละเมิดสัญญาสิทธิจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018  ชี้มูลค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสกว่า 600 ล้านบาท

นายธนวัฒน์ วันสม ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิว อินเวสเมนท์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า  วันนี้ (14 ธ.ค.) ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการยื่นเอกสารต่อศาลแพ่งแล้ว กรณีอดีตหุ้นส่วนและผู้เกี่ยวข้องละเมิดข้อตกลงความร่วมมือในการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ในประเทศไทย โดยมียอดค่าเสียหายที่เรียกร้องการชดเชยในชั้นต้นกว่า 600 ล้านบาท  และยืนยันว่าบริษัททีดับบลิวฯ มีธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจและไม่เคยขัดขวางการจัดงานประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ซึ่งใกล้จะถึงวันประกวดรอบสุดท้าย

“การดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผิดสัญญาหุ้นส่วน และการฉวยโอกาสทางธุรกิจไปแสวงประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม”

อย่างไรก็ดีบริษัทขอยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่จะขัดขวางการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ตามที่อดีตหุ้นส่วนกล่าวอ้าง การที่มีผู้สนับสนุนการจัดงานจำนวนน้อยจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท แต่อาจเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของภาคธุรกิจ ที่ได้เห็นว่าองค์กรชั้นนำของประเทศจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำที่ไม่มีธรรมาภิบาล และจะร่วมงานเฉพาะกับผู้ที่มีความโปร่งใสมีจริยธรรม

บริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องและยังคงดำเนินการไปจนถึงที่สุด เพื่อให้บริษัทมีทางออกและได้รับค่าชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งนี้พร้อมเปิดโอกาสให้มีการเจรจา เพื่อยุติข้อพิพาทนี้ได้ด้วยเช่นกัน

แม้ว่าบริษัทจะได้ผลกระทบอย่างมากต่อทั้งภาพลักษณ์และต่อผู้ถือหุ้น  แต่การมอบหมายให้ที่ปรึกษากฏหมายยื่นฟ้องศาลต่ออดีตหุ้นส่วนที่ละเมิดข้อตกลงหุ้นส่วนครั้งนี้ จะเป็นบรรทัดฐานทางธุรกิจ ซึ่งหวังว่าจะสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสในระดับนานาชาติได้

ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่น่าสนใจต่อไป โดยปีหน้าจะมีธุรกิจคอนเทนท์และสิทธิการจัดงานสำคัญ รวมถึงกิจกรรมระดับประเทศและนานาชาติหลายรายการที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย