Business

เปิดราคาขั้นต่ำ!! การบินไทยเทหมดหน้าตัก ขาย ‘ที่ดิน-อาคาร’ 7 ทำเลทองในกทม.-ต่างจังหวัด

การบินไทยขายที่ดิน เปิดราคาประมูลขายที่ดินและอาคารขั้นต่ำ ของการบินไทย ทำเลทองทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีก 7 ทำเลทอง ผู้สนใจสามารถยื่นซองราคาได้

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท โดยออกประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ในทำเลทองต่างๆ 10 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดประกอบด้วย ที่ดินและอาคาร ประกอบด้วย สำนักงานหลานหลวง ย่านหลานหลวง สีลม ดอนเมือง ส่วนต่างจังหวัดประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย

การบินไทยขายที่ดิน

ส่วนที่ได้ทำการซื้อขายสำเร็จไปแล้วประกอบด้วย  อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ เนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา  ขายให้กับริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ก่อนหน้านี้ และเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ได้ขายที่ดินและอาคารสำนักงานหลานหลวง ที่ดินและอาคารจังหวัดภูเก็ต และที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ดินและอาคารสำนักงานหลานหลวง ขณะนี้ได้ขายให้กับสถาบันพระปกเกล้า ไปแล้ว เมื่อเร็วๆนี้ ส่วนที่ดินและอาคารที่จังหวัดภูเก็ต ได้ขายให้กับเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง

การบินไทยขายที่ดิน ทำเลทองทั้งในกทม.-ต่างจังหวัด 

นอกจากนี้ ยังมีที่ดินยังรอการขายมีอีกหลายแห่ง ล่าสุดการบินไทยได้ ออก ประกาศฝ่ายบริหารทั่วไปที่ 017/2564 เรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ได้แก่

การบินไทยขายที่ดิน

1. ที่ดินและอาคารสำนักงานสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ราคาขั้นต่ำ 184,300,000 บาท

2. ที่ดินและอาคารสำนักงานเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ราคาขั้นต่ำ 101,000,000 บาท

3. ที่ดินและอาคารสำนักงานเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ราคาขั้นต่ำ 61,400,000 บาท

4. ที่ดินและอาคารสำนักงานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ราคาขั้นต่ำ 10,300,000 บาท

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารและแบบฟอร์มการยื่นซองเสนอราคาสูงกว่า

การบินไทยขายที่ดิน

การบินไทยขายที่ดิน อาคารสำนักงาน 

นอกจากนี้ บริษัทการบินไทย ยังได้ ประกาศฝ่ายบริหารทั่วไปที่ 018/2564 เรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ได้แก่

1. ที่ดินและอาคารสำนักงานพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ราคาขั้นต่ำ 15,600,000 บาท

2. ที่ดินและอาคารสำนักงานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ราคาขั้นต่ำ 28,300,000 บาท

3. ที่ดินและอาคารรักคุณเท่าฟ้า แขวงสนามบินเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ราคาขั้นต่ำ 550,200,000 บาท

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสาร และแบบฟอร์มการยื่นซองเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่ระบุได้

อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาขั้นต่ำที่การบินไทยกำหนดไว้ ส่วนจะขายได้ราคามากกว่านี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเสนอราคาของผู้ซื้อที่ดินและอาคาร ในแต่ละแห่ง เพราะแต่ละพื้นที่มีทำเลที่ต่างกัน ขณะเดียวกันการประกาศราคาขั้นต่ำออกมาถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้ผู้สนใจรับรู้ว่าราคาขั้นต่ำแต่ละแห่งเป็นอย่างไร เท่ากับเป็นการสร้างความโปร่งใสในการขายสินทรัพย์

การบินไทยขายที่ดิน

การบินไทยขายที่ดิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight