Business

กดเงินสดได้!! บัตรคนจนเดือน พ.ย.- ธ.ค.นี้ บางรายการเป็นเงินสดได้ เช็คเลย!!

กดเงินสด ผู้ถือบัตรคนจนเช็คเลย แจกเงินเพิ่ม รับ 700 ถึง 800 บาท ช่วงเดือนพ.ย. 64 บางรายการสามารถกดเป็นเงินสดได้ เช็คได้ที่นี่!

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3 ได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติมอีก จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

กดเงินสด

กดเงินสด บัตรคนจน บางรายการได้

ล่าสุดเพจ แจ้งข่าวประกันสังคม ระบุว่าตามที่ ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินรูดซื้อบัตรสินค้าเข้าบัตรคนจน อีก 2 เดือน เช็คสิทธิบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายนล่าสุด จะได้รับวงเงินรูดสินค้ารวม 700-800 บาท

สำหรับตารางบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 2564

ผู้ที่ถือบัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านคนจะได้เงินช่วยเหลือผ่านเข้ามาในบัตรคนจน

เช็คสิทธิบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 2564

-วันที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า,วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ, ส่วนลดค่าเดินทางโดยรถสาธารณะ

-เดือนตุลาคม-ธันวาคม ได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม -วันที่ 18 ได้เงินคืนค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า

-วันที่ 22 เงินผู้พิการ

กดเงินสด

กดเงินสด เช็คสิทธิบัตรคนจนล่าสุด 

1. วงเงินรูดซื้อสินค้า : ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุเกษตร 200-300 บาท ตามเกณฑ์รายได้

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกินปีบะ 30,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ  เดือนละ 300 บาท

ผู้ที่มีรายได้ 30,000-10,000 บาท จะได้รับเงิน เดือนละ 200 บาท

โดยยอดวงเงินรูดซื้นสินค้าจะเข้าบัตรคนจนทุกวันที่ 1 ของเดือน (วงเงินนี้ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนอื่นๆได้ )

2. วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ : ให้รูดซื้อสินค้าหรือสแกนชำระที่ร้านค้าที่เข้าร่วมเราชนะ ม.33 เรารักกัน คนละครึ่ง  เอาบัตรคนจนไปซื้อสินค้าและบริการ พร้อมแจ้งกับพนักงานว่าชำระด้วยบัตรคนจน วงเงินจะเข้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รับ 500 ต่อเดือน (พ.ย.และธ.ค. 64)

3. ส่วนลดค่ารถโดยสาร : ค่ารถเมล์ ขสมก. (ค่ารถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) 500 บาท โดยใช้ได้เฉพาะ 7 จังหวัด = กทม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร

ค่ารถไฟฟ้า 500 บาท (ใช้ได้เฉพาะ 7 จังหวัด = กทม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร)

ค่ารถโดยสารบขส (รถทัวร์ บขส) 500บาท ใช้ได้ทุกคน โดยยื่นบัตรคนจนและบัตรประชาชนในช่องซื้อตั๋ว หากค่าโดยสารเกิน 500 บาทจะต้องเสียเงินค่าส่วนต่างเป็นเงินสด

ค่ารถไฟ 500 บาท ใช้ได้ทุกคน

กดเงินสด

4. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม :ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 55 บาท จะไดรับ 3 เดือน 1 ครั้ง

โดยครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565

ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

ครั้งที่ 4 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2565

5. เงินคืนค่าน้ำประปา โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

6. เงินคืนไฟฟ้า โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

7. เงินช่วยเหลือผู้พิการ จะได้รับเงินเดือนละ 200 บาท จ่ายทุกๆ วันที่ 22 ของเดือน สามารถกดATM เป็นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สามารถใช้ในโครงการคนละครึ่งได้ด้วย

สามารถซื้อสินค้าในร้านที่ร่วมโครงการได้

ล่าสุดรัฐเพิ่มเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท สามารถใช้ได้ทั้งร้านร่วมโครงการธงฟ้า และ ร้านคนละครึ่ง เพื่อการใช้จ่ายที่มีร้านร่วมรายการมากขึ้น หลายที่ปฏิเสธการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลจุงแกไขปัญหาโดยให้บัตรคนจนสามารถใช้ได้กับร้านค้าคนละครึ่งด้วย ทำให้การใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

ล่าสุด รัฐเพิ่มเงินพิเศษให้ 300 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 64) รวมเป็น 500 บาท/คน ตามเกณฑ์รายได้รวม จะมีวงเงินซื้อ 700-800 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight