Business

จ่อคลายล็อก ร้านค้าเร่ งานวัด งานประเพณี สวนสนุก ช่วยผู้ประกอบการกว่า 1 แสนราย


ร้านค้าสัญจรเฮ “อนุทิน” สั่งการเร่งหาแนวทาง มาตรการเปิดกิจการร้านค้าเร่ งานประเพณี สวนสนุก และสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่กว่า 1 แสนราย ให้คลายล็อกปลอดภัย 

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้รับหนังสือและหารือร่วมกับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการร้านค้าสัญจร และสมาคมผู้ประกอบการร้านค้างานประเพณีและสวนสนุก ที่มีผู้ประกอบอาชีพนี้กว่า 1 แสนรายทั่วประเทศ

 ร้านค้าเร่

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบข้อมูลและปัญหาความเดือดร้อน จากการหยุดกิจการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ขณะเดียวกัน เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ประชาชนเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเอง ให้ความร่วมมือ และได้รับวัคซีนครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมาย รัฐบาลจะเริ่มผ่อนปรน ให้กิจการที่มีความเสี่ยงต่ำเริ่มดำเนินการก่อน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางปรับมาตรการด้านสังคมภายในประเทศ ผ่านที่ประชุมศบค. และได้เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ เพื่อผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา การจัดศูนย์แสดงสินค้า นิทรรศการ ในห้างและนอกห้าง

ร้านค้าสัญจร

ช่วงระยะเวลาทยอยเปิดกิจการ

  • ระยะแรก 16-31 ตุลาคม 2564 เป็นการนำร่องจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 500 คน
  • ระยะที่สอง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 สามารถจัดประชุม งานมหกรรมกีฬาและงานแสดงสินค้า งดการชิมอาหาร ทั้งนี้ไม่เกิน 500 คน
  • ระยะที่สาม วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2564 จัดงานประเพณี งานแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างและนอกห้าง และชิมอาหารได้ ไม่เกิน 1,000 คน
  • ระยะที่สี่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สามารถจัดกิจกรรมได้ตามสถานการณ์

ร้านค้า1

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และรองรับการเปิดประเทศ เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งคาดว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็น่าจะสามารถเดินตามแผนการตามระยะต่าง ๆ ที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่มติจาก ศบค.

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด โดยให้สมาคมฯ ประสานกับพื้นที่ เพื่อขอเปิดกิจการ ภายใต้การควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกับการป้องกัน กลับมาสู่ภาวะปกติ ให้เร็วที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม