Business

‘มนัญญา’ สั่งยึดทรัพย์สินอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟ ขายทอดตลาด


“มนัญญา” สั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานดีเอสไอ ทวงคืนทรัพย์สิน จากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟ คืนสมาชิก เตรียมนัดเจรจานำทรัพย์สินขายทอดตลาดชำระหนี้สหกรณ์เจ้าหนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ) ที่อดีตกรรมการสหกรณ์กับพวกร่วมกันทุจริตนำเงินของสหกรณ์ไปซื้อที่ดินและทรัพย์สิน และโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของอดีตกรรมการสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2559 สร้างความเสียหายประมาณ 2,279 ล้านบาท ขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการติดตามยึดทรัพย์สินดังกล่าว โดยตนได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อติดตามการดำเนินคดีดังกล่าวให้ถึงที่สุด และยึดทรัพย์สินกลับคืนสหกรณ์โดยเร็ว

thumbnail 207836225 5640348302705960 8345064636375439338 n 1

ที่ผ่านมา ทางดีเอสไอและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) บูรณาการกำลังกับตำรวจสังกัดสอบสวนกลาง นำหมายค้นศาลอาญาเข้าปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมายพื้นที่ 26 จุด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เพชรบุรี, สมุทรปราการ และนนทบุรี พร้อมยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำผิดได้หลายรายการ อาทิ เงินสด รถยนต์ โฉนดที่ดิน กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เครื่องประดับ และทรัพย์สินอื่นๆ

เบื้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมประสานกับดีเอสไอ ติดตามยึดทรัพย์จากผู้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวส่วนหนึ่งแล้วประมาณ 85 ล้านบาท  ได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดประกาศอายัดทรัพย์สินของอดีตคณะกรรมการสหกรณ์และพวก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 5 จังหวัด ทั้งในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี และอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวม 110 รายการ มูลค่าประมาณ 214 ล้านบาท  ทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินไปชดใช้คืนให้กับสมาชิก และสหกรณ์เจ้าหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด  ยังมีการติดตามตรวจสอบ ยึดทรัพย์จากอดีตกรรมการสอ.สรฟ.อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินการทางคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าให้ข้อมูล และชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการดำเนินคดีดังกล่าว

สำหรับการเจรจาหนี้เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงชำระคืนเงินฝากกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 13 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อให้สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งสหกรณ์เจ้าหนี้ ได้รับการชำระหนี้และจ่ายคืนเงินฝากได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีการช่วยเหลือจัดประชุมระหว่างสหกรณ์เจ้าหนี้และสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง  ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ยังคงผ่อนส่งคืนเงินฝากให้แก่สหกรณ์เจ้าหนี้ ทุกเดือน ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างกัน สหกรณ์ยังสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการทางการเงินกับสมาชิกได้ตามปกติ โดยสหกรณ์ได้ทำแผนบริหารเงินที่เข้ามาในแต่ละเดือน เพื่อแบ่งชำระหนี้ส่วนหนึ่งและเหลือสภาพคล่องไว้สำหรับบริการสมาชิก

thumbnail 193002298 5491823547558437 8370952888447709145 n e1635242543397

จากข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดประจำเดือนกันยายน 2564 พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มีกระแสเงินสดที่มาจากการให้บริการรับฝากเงินและหุ้นของสมาชิก จำนวน 53,284,376.60 บาท กระแสเงินสดออก เป็นการนำไปชำระหนี้คืนเจ้าหนี้และปล่อยกู้ให้สมาชิก จำนวน 48,065,527.18 บาท ทำให้มีกระแสเงินสดสุทธิคงเหลือ ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 5,218,849.42 บาท และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,408,919.24 บาท

อ่านข่าวประกอบ: DSI ลงพื้นที่ขยายผลอายัดทรัพย์สิน อดีตคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ในพื้นที่ 5 จังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight