Business

ส่องลงทุนเวียดนาม หุ้นส่วนทางยุทธศาตร์ ที่มีทั้งจุดแข็งและโอกาส ของผู้ประกอบการไทย


กระทรวงต่างประเทศ ส่องโอกาสลงทุนเวียดนาม ชี้ 3 จุดแข็งดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก แนะผู้ประกอบการไทย ใช้ช่องทางจากการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือร่วมกับ นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ถึงโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ลำดับต้น ของประเทศที่ได้รับการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment: FDI) จากต่างประเทศในโลก และเป็นลำดับ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ลงทุนเวียดนาม

ทั้งนี้ แม้ทั่วโลกจะประสบปัญหาด้านโควิด แต่เศรษฐกิจของเวียดนามยังโตสวนทาง โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตของ GDP ประมาณ 2.9% จึงทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติสนใจ รวมถึงไทยที่เป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับเวียดนาม

สำหรับไทย – เวียดนามมีความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) และครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 45 ปีในปีนี้

ในด้านการเมือง ไทยและเวียดนาม ยังมีกลไกความร่วมมือหลายระดับ เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย – เวียดนาม ที่นำไปสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม (JCR) เพื่อหารือประเด็นอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า

นิกรเดช

เปิดจุดแข็งดึงดูดทั่วโลก ลงทุนเวียดนาม

  • การมีเสถียรภาพทางการเมือง มีความต่อเนื่องทางนโยบาย นำมาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • ตลาดเวียดนามมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 14 ฉบับ ประเทศภาคีกว่า 56 ประเทศ โดยเวียดนามเป็นประเทศแรกที่มีความตกลง FTA กับสหราชอาณาจักรหลัง BREXIT
  • ประชากรของเวียดนาม 97 ล้านคน ซึ่งกว่า 56 ล้านเป็นคนวัยทำงานที่ช่วยพัฒนาประเทศ

ขณะที่โอกาสด้านการค้า การลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยในเวียดนามถือว่าสดใส เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย เป็นที่นิยมและมีศักยภาพสูงในเวียดนาม คนเวียดนามมีความเชื่อมั่นในสินค้าไทย อีกทั้งอุตสาหกรรมการบริการของไทยก็เป็นที่ชื่มชมของชาวเวียดนาม และต้องการเรียนรู้เพื่อเป็นแบบอย่าง

นิกรเดช1

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และความงามของไทย ที่สามารถต่อยอดได้ในเวียดนาม ซึ่งภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม ทั้ง Startup หรือ SMEs สามารถขอคำปรึกษาเรื่องการลงทุน กับสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ได้

นอกจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามที่กำลังก่อตั้ง จะได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านการค้าการลงทุนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังส่งเสริมเรื่องการค้าและการลงทุนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องการวางแผนการค้าและการลงทุน และยังมีแผนจะลงพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนนักลงทุนไทยในเวียดนามเมื่อสถานการณ์โควิดบรรเทาลง

คนเวียดนามมีความรู้สึกที่ดีกับไทยมาโดยตลอด จึงสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันโดยให้ภาคประชาชนมีความเปิดกว้างต่อเวียดนามมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม