Business

ทำวัคซีนพาสปอร์ต รวมวิธีลงทะเบียนครบ ที่นี่!! จองคิวผ่านหมอพร้อม ปิดรับ วอล์กอิน

สถาบันบำราศนราดูร หยุดรับวอล์ก อิน ทำวัคซีนพาสปอร์ต เปลี่ยนใช้จองคิวผ่าน “หมอพร้อม” อ่านขั้นตอนลงทะะเบียนที่นี่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โพสต์เพจเพซบุ๊ก แจ้งข่าวการรับบริการ วัคซีนพาสปอร์ต ที่สถาบันบำราศนราดูร โดยระบุว่า

ทำวัคซีนพาสปอร์ต

“เรียนผู้รับบริการ วัคซีนพาสปอร์ต

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองคิว และลดระยะเวลาการรอคอย สถาบันบำราศนราดูร จะเปลี่ยนการให้บริการจากการรับ walk in เดิม เป็นการจองผ่าน Application หมอพร้อม

ทำการจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป”

สำหรับ วัคซีนพาสปอร์ต ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

1. เข้าแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”

2. กดเมนู “International Certificate”

3. กดเมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”

4. กรอกข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารให้ถูกต้อง

วัคซีนพาสปอร์ต

ทำวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง

1. กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

  • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร
  • สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
  • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

2. ระดับเขต ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

3. ระดับจังหวัด 92 แห่ง

เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2. บัตรประชาชน

3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo